STARTSIDEN / OM FOR JERNBANE
 

For Jernbane

Toppbilde

Godstog (CN) på Dovrebanen sør for Trondheim. Foto A. A. Harjo for FJ.


Vi er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et effektivt, sikkert og bærekraftig transportsystem.
Vi er også opptatt av bybaner (T-bane og trikk) og av gode overgangsløsninger. Dessuten samordnede bestillings- og billettsystem mellom de ulike transportmidlene som gir flere alternativer for kombinasjonsreiser.
Vi driver påvirkningsarbeid for å fremme våre synspunkter og ivareta allmenne forutsetninger for viktigheten av å satse på sporbundet trafikk. Vi ønsker således å være et korrektiv til politikere, myndigheter, trafikkselskap og andre aktører. Det gjør vi blant annet med å kommentere deres planer og utspill.

Les mere-> 

Publisert 22 Dec 2022

 

Powered by CuteNews
   

OM FOR JERNBANE:

FOR JERNBANE MENER

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»