STARTSIDEN / OM FOR JERNBANE
 

For Jernbane

Toppbilder

Denne side: SJN tog 44 Trondheim-Oslo krysser med CNs kombitog 5371 i Ringebu 01.02.2022. Foto Roar G. Nilsson, FJ.

Startside: SJNs tog 44 Trondheim-Oslo i Kongsvoll 29.01.2022. Foto Roar G. Nilsson, FJ

Vi er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et effektivt, sikkert og bærekraftig transportsystem.
Vi er også opptatt av bybaner (T-bane og trikk) og av gode overgangsløsninger. Dessuten samordnede bestillings- og billettsystem mellom de ulike transportmidlene som gir flere alternativer for kombinasjonsreiser.
Vi driver påvirkningsarbeid for å fremme våre synspunkter og ivareta allmenne forutsetninger for viktigheten av å satse på sporbundet trafikk. Vi ønsker således å være et korrektiv til politikere, myndigheter, trafikkselskap og andre aktører. Det gjør vi blant annet med å kommentere deres planer og utspill.

Les mere-> 

Publisert 01 Apr 2017

 

Powered by CuteNews
   

OM FOR JERNBANE:

FOR JERNBANE MENER

   
Samarbeidspartnere:

2021 is the European Year of Rail

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»