Sydgående SJN tog 44 Trondheim S-Oslo S i Kongsvoll. Foto 29. des. 2021, Roar G Nilsson, FJ.

 
VÅRE 10 SISTE SAKER:
Uttalelser, innspill og innlegg fra FJ

Toppbilde

Bm 93 i trafikk for SJN på Trønderbanen. Foto Roar R. Nilson, FJ.

Publisert 12 May 2023

 

Folder

Les folderen her->

Publisert 12 May 2023

 

FJ pressemelding. Tar ikke forsinkelsene

I revidert nasjonalbudsjett får både veg- og jernbanesektoren mer penger nå på grunn av lønns- og prisvekst. Det er selvfølgelig positivt, og sektorene behandles likt i så måte. Men det er likevel noen skjevheter, påpeker Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane.

Les mere-> 

Publisert 12 May 2023

 

FJ årsmøte 2023

FJ påminnerr medlemmene om ordinært årsmøte den 15. mai hos Alstom på Skøyen (Oslo)

Mer om årsmøtet med innkalling og årsmøtedokumenter her->

Publisert 18 Apr 2023

 

FJ Pressemelding

FJ PRESSEMELDING

Beretningen om varslede toginnstillinger

Leder av for Jernbane, Kjell Erik Onsrud, er bekymret for situasjonen på norsk jernbane. Han ser flere negative hendelser denne uka som uttrykk for en underfinansiert jernbane.

Les mere-> 

Publisert 15 Apr 2023

 

Pressemelding: Skadelig sparekultur?

For Jernbane imøteser resultatene av de granskningene som Samferdselsdepartementet og Bane NOR skal gjennomføre av Follobaneprosjektet. Er det gjort feil eller forsømmelser blir det en sak om garantier, ansvar og om jernbanesektoren har tilstrekkelig kompetanse.

Les hele pressemeldingen her (pdf)->

Publisert 17 Mar 2023

 

Pressemelding: FJ støtter en enhetlig organisering av norsk bane

For Jernbane støtter at persontogtilbudet i pakkene "Østlandet 1 og 2" er tildelt1 ett selskap. For Jernbane har vært kritisk til Solbergregjeringens Jernbanereform.

Les hele pressemeldingen her->

Publisert 10 Mar 2023

 

FJ høringssvar til Nittedal kommune angående Gjølvikbanens utbygging

FJ har avgitt høringssvar til Nittedal kommune om kommuneplanens arealdel  koblet til Gjøvikbanens behov for utbygging som ledde i utviklingen og potensialet for banen.

Les høringssvaret her (pdf)->

Publisert 07 Mar 2023

 

Spørsmål og svar fra samferdselsministeren om kjøretøysituasjonen på Nordlandsbanen

Stortingsrepresentantene Mona Fagerås, (SV) Nordland og André  N. Skjelstad, (V) Trøndelag, som begge sitter i Transport- og komminkasjonskomiteen (TKK),  har stilt spørsmål til samferdselsministeren om lokproblemene og fornyelse av togflåten på Nordlandsbanen.

Les spørsmål og og likelydende svar fra statsråden til Mona Fagerås og André N. Skjelstad her->

Publisert 05 Mar 2023

 

Nye veier må planlegges for jernbane

Miljødirektoratet satt i fjor høst foten ned for bygging av ny firefelts E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer. Direktoratet uttalte at gjeldende verneforskrift ikke tillater det.

Les hele innlegget her->

Publisert 09 Feb 2023

 

<< Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... Neste >>

Powered by CuteNews

 

10 SISTE FRA AVISER, ANDRE MEDIER:


Har inngått milliardkontrakt: Går i gang med Åsane-banen umiddelbart

05 Jun 2023

Bybanen Utbygging har inngått en avtale verdt rundt 1,1 milliarder kroner om prosjektering av Bybanen til Åsane. Det skriver Bergens Tidende.

Les mere-> 


Trøndelag. Voldsom aktivitet på jernbanen. Men ikke for de togreisende i helga

02 Jun 2023

Bane Nor skal ha stor arbeidshelg på togsporet, og det skjer også i Melhus og på Støren.Lørdag og søndag må en regne med storstilt aktivitet på Dovrebanen, Rørosbanen og strekninga Trondheim-Stjørdal-riksgrensen.

Les mere->

Les også: Vedlikeholdsarbeider på Dovrebanen->. 


Lokførernes landsmøte åpnet

02 Jun 2023

: – Jernbanen ikke en del av en fungerende beredskap. Lokomotivmannsforbundets leder Rolf ringdal frykter konsekvensene i en krisesituasjon. Ddet skriver Fri fagbevegelse. 

Les mere->


SSB: Økt persontransport med jernbane

31 May 2023

I 2022 økte antall passasjerer som reiste med tog i Norge med 61 prosent sammenlignet med 2021. Dette tilsvarer en økning på drøyt 25 millioner passasjerer, men likevel er antall passasjerer fremdeles nesten 14 millioner lavere enn i toppåret 2019.

Les mere->


ESA skal undersøke om Vy har fått ulovlig statsstøtte

31 May 2023

Overvåkingsorganet til Det europeiske frihandelsforbund (Efta) vil finne ut om Norges største togselskap har fått ulovlig støtte fra staten. Det skriver Aftenposten.

Les mere->


FrP fremmet forslag: Vil ha fire nye tog på Rørosbanen

31 May 2023

FRP har i dag fremmet et forslag i Stortinget om å bevilge penger til fire nye tog på Rørosbanen. Det melder NEA Radio.

Les mere->


Bane Nor holder igjen granskning av Follobanen – vil ikke publisere den ennå

30 May 2023

Intern rapport om Follobanen har vært klar i en måned. Men offentligheten får enn så lenge ikke vite hva som ble avdekket. Det får både SV, Rødt og Frp til å reagere. det skriver Aftenposten.

Les mere->


Nordlandsbanen stengt etter ras

29 May 2023

Nordlandsbanen mellom Trofors og Mosjøen er stengt på grunn av ras, opplyser Bane Nor. Det påvirker fjerntogene Trondheim-Bodø og Trondheim-Mo i Rana samt kombitogene Trondheim-Fauske/-Bodø. Det melder avisa Fremover. Oppdateringer kommer kl 16.00

Les mere->


Problemene på Bergensbanen. Ikke lett å sitte 14 timer på toget når man er 85.

27 May 2023

Skuespilleren Kari Simonsen (85) var blant flere hundre som satt fast på Bergensbanen. Man blir ganske stiv og stöl. sier den aldrende skuespillerern. Detr skriver Dagbladet.

Les mere->

Les også; Måtte gå på papptoalett->


Togproblemene i Sverige. Nå skrever togoperatørene svar fra den ansvarlige statsråden

27 May 2023

Svenske Trafikverkets sterkt kritiserte togplansystem skaper fortsatt store problemer for togene. Nå krever togoperatørenes oganisasjon Tågföretagen at infrastrukturministeren (motsv.vår samferdselsminister) tar grep og sørger for at Trafikverket får de ressurser som gjør at de kan levere et fungerende system...

Les mere i svenske DN (pdf) sv. tekst->


<< Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... 171 ... 173 ... 175 ... 177 ... 179 ... 181 ... 183 ... 185 ... 187 ... 189 ... 191 ... 193 ... 195 ... 197 ... 199 ... 201 ... 203 ... 205 ... 207 ... 209 ... 211 ... 213 ... 215 ... 217 ... 219 ... 221 ... 223 ... 225 ... 227 ... 229 ... 231 ... 233 ... 235 ... 237 ... 239 ... 241 ... 243 ... 245 ... 247 ... 249 ... 251 ... 253 ... 255 ... 257 ... 259 ... 261 ... 263 ... 265 ... 267 ... Neste >>

Powered by CuteNews

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»