NSB regionstog Bergen - Oslo i Ål, hvor det er førerbytte. Foto 26. aug 2016, Gunnar A Kajander, FJ.

 
VÅRE 10 SISTE SAKER:
Uttalelser, innspill og innlegg fra FJ

Toppbilde

Ål stasjon på Bergensbanen.

Les mere-> 

Publisert 15 Jun 2021

 

Folder

Les folderen her->

Publisert 15 Jun 2021

 

Ringeriksbana øydelegg verna våtmark, del 2

Den 13/4 publiserte BA vårt innlegg «Ringeriksbana øydelegg verna våtmark, men let samtidig Forum Nye Bergensbanen imøtegå oss, der dei unnlét å svare på den sterke miljøkritikken vår, og slik let denne saka kun handla om kortare reisetid, sikring mot ras og fordelar med utvida bu- og arbeidsmarknad.

Innlegget publisert i BA (Bergensavisen) 13. juni 2021.

Les hele innlegget her (pdf)->

Publisert 13 Jun 2021

 

Stortinget: Transportkomiteens innstilling til NTP 2022-2033 er lagt fram

Les innstillingen her->

Publisert 08 Jun 2021

 

Vedtak til lov om endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke)

Under fanen "Nytt fra storting og regjering" kan du lese om endringene i jernbaneloven.

 

Publisert 02 Jun 2021

 

FJs kommentarer til NTP 2022-2033

Les hele kommetraen her->

Publisert 28 May 2021

 

FJ kommentar: Revidert nasjonalbudsjett og Ringeriksbanen/E16

Les hele kommentaren her (pdf)-> 

Publisert 14 May 2021

 

FJ og KSS brev om kollektivtilbudet i Maridalen

FJ og KSS (Kulturpunktet Sandermosen stasjon) har sendt brev til berørte instanser om kolletivtilbudet i Maridalen.

Les brevet med vedlegg og biler her (pdf) -> 

Publisert 11 May 2021

 

Spørsmål fra Stortinget om NTP 2022-2033

Les spørsmål og svar her->

Publisert 04 May 2021

 

Nord-Norgebanen på nordiske spor

Vedtaket på Stortinget om Nord-Norgebanen kan oppfattes som en erkjennelse av at hele landet skal med på tilnærmet like vilkår. Dessuten at prisen for «å tape» periferien kan komme som en regning på posten.

Les mere-> 

Publisert 28 Apr 2021

 

<< Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... Neste >>

Powered by CuteNews

 

10 SISTE FRA AVISER, ANDRE MEDIER:


Vy har tapt millioner på bilutleie – nå kjøper de inn Tesla

16 Jun 2021

Flere reagerer på at skattebetalernes penger brukes til dette.

Les mere->


Slår alarm om T-baneforfall

16 Jun 2021

T-bane- og trikkenettet vil forfalle hvis det ikke blir satt av mer penger til å ta vare på skinner og stasjoner, ifølge Sporveien. Det skriver NRK Nyheter. 

Les også "Sporveien  mangler 1,6 mrd kr til vedlikehold".


Etterlengtet kunngjøring for Sverige: Tog kan begynne å rulle til Finland

15 Jun 2021

Passasjertrafikken mellom Haparanda og finske Kemi ble avviklet for over 30 år siden, men nå kan togene kunne begynne å rulle igjen mellom nabolandene.

Les mere (svensk tekst)->


Frykter lang behandlingstid vil forsinke oppstart for ny Bergensbane og E16

15 Jun 2021

Vestlandspolitikere reagere på at den statlige reguleringsplanen for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle første brukte seks måneder i et departement før den ble sendt over til neste departement for videre behandling.

Les mere->


Lokaltogene i Stockholm: Vil kaste konduktørene ut av toget. Frykter lovløse tilstander

14 Jun 2021

Togselskapet MTR og Storstockholms Lokaltrafik (SL) foreslår å erstatte alt ombordpersonell på lokaltogene med kameraer.

Les mere->


Hareide vil ha flere tog til Europa

14 Jun 2021

Å reise med tog gjennom Europa krever mye tid og planlegging. Nå har Norge sluttet seg til en tysk plan for å koble sammen ruteforbindelsene for persontog i Europa.

Les mere->


MDG vil gi ha lyntog mellom Bergen og Berlin

14 Jun 2021

Miljøpartiet Dei Grøne drøymer om at «Hansaekspressen» kan ta deg frå Bergen til Berlin på 11-12 timar. – Nordmenn må byrje å kople seg på jernbanesatsinga som skjer i Europa.

Les mere->


Inspiserer jernbanebroer i Trøndelag med bruk av droner

12 Jun 2021

Bane Nor går nye veier for å slippe å stenge toglinja når de skal kontrollere de største jernbanebroene i landet. Godt eksempel på innovasjon i det offentlige, mener moderniseringsministeren om prosjektet.

Les mere->


Pressemelding: Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke

11 Jun 2021

I dagens statsråd på slottet har Stortingets vedtak blitt sanksjonert ved kongelig resolusjon, og lovendringene trer nå i kraft.

Les hele pressemelingen her->

Redaksjonell henvisning..  

Les mere->


Vil flytte togstasjon til Ensjø: – Er i veldig rask utvikling

11 Jun 2021

Et flertall i bystyret stemte for å spørre staten om en ny vurdering av å flytte togstasjonen på Tøyen til Ensjø.

Les mere->


<< Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... 171 ... 173 ... 175 ... 177 ... 179 ... 181 ... 183 ... 185 ... 187 ... 189 ... 191 ... 193 ... 195 ... 197 ... 199 ... 201 ... 203 ... 205 ... 207 ... 209 ... 211 ... 213 ... Neste >>

Powered by CuteNews

Samarbeidspartnere:

2021 is the European Year of Rail

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»