STARTSIDEN / NYHETER
 

Referat fra FJs årsmøte 2023

Les referatet her->

Publisert 23 Jun 2023

 

FJ Pressemelding; Skuffende forlik

Regjeringa og SV ble i dag enige om revidert nasjonalbudsjett 2023. For samferdsel innebærer det 25 mill. mer til E6 og 5 mill. mer til en museumsjernbane.

Les mere-> 

Publisert 16 Jun 2023

 

FJ pressemelding. Tar ikke forsinkelsene

I revidert nasjonalbudsjett får både veg- og jernbanesektoren mer penger nå på grunn av lønns- og prisvekst. Det er selvfølgelig positivt, og sektorene behandles likt i så måte. Men det er likevel noen skjevheter, påpeker Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane.

Les mere-> 

Publisert 12 May 2023

 

FJ årsmøte 2023

FJ påminnerr medlemmene om ordinært årsmøte den 15. mai hos Alstom på Skøyen (Oslo)

Mer om årsmøtet med innkalling og årsmøtedokumenter her->

Publisert 18 Apr 2023

 

FJ Pressemelding

FJ PRESSEMELDING

Beretningen om varslede toginnstillinger

Leder av for Jernbane, Kjell Erik Onsrud, er bekymret for situasjonen på norsk jernbane. Han ser flere negative hendelser denne uka som uttrykk for en underfinansiert jernbane.

Les mere-> 

Publisert 15 Apr 2023

 

Pressemelding: Skadelig sparekultur?

For Jernbane imøteser resultatene av de granskningene som Samferdselsdepartementet og Bane NOR skal gjennomføre av Follobaneprosjektet. Er det gjort feil eller forsømmelser blir det en sak om garantier, ansvar og om jernbanesektoren har tilstrekkelig kompetanse.

Les hele pressemeldingen her (pdf)->

Publisert 17 Mar 2023

 

Pressemelding: FJ støtter en enhetlig organisering av norsk bane

For Jernbane støtter at persontogtilbudet i pakkene "Østlandet 1 og 2" er tildelt1 ett selskap. For Jernbane har vært kritisk til Solbergregjeringens Jernbanereform.

Les hele pressemeldingen her->

Publisert 10 Mar 2023

 

FJ høringssvar til Nittedal kommune angående Gjølvikbanens utbygging

FJ har avgitt høringssvar til Nittedal kommune om kommuneplanens arealdel  koblet til Gjøvikbanens behov for utbygging som ledde i utviklingen og potensialet for banen.

Les høringssvaret her (pdf)->

Publisert 07 Mar 2023

 

Spørsmål og svar fra samferdselsministeren om kjøretøysituasjonen på Nordlandsbanen

Stortingsrepresentantene Mona Fagerås, (SV) Nordland og André  N. Skjelstad, (V) Trøndelag, som begge sitter i Transport- og komminkasjonskomiteen (TKK),  har stilt spørsmål til samferdselsministeren om lokproblemene og fornyelse av togflåten på Nordlandsbanen.

Les spørsmål og og likelydende svar fra statsråden til Mona Fagerås og André N. Skjelstad her->

Publisert 05 Mar 2023

 

Nye veier må planlegges for jernbane

Miljødirektoratet satt i fjor høst foten ned for bygging av ny firefelts E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer. Direktoratet uttalte at gjeldende verneforskrift ikke tillater det.

Les hele innlegget her->

Publisert 09 Feb 2023

 

<< Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... Neste >>

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»