STARTSIDEN / NYHETER
 

Ringeriksbana øydelegg verna våtmark, del 2

Den 13/4 publiserte BA vårt innlegg «Ringeriksbana øydelegg verna våtmark, men let samtidig Forum Nye Bergensbanen imøtegå oss, der dei unnlét å svare på den sterke miljøkritikken vår, og slik let denne saka kun handla om kortare reisetid, sikring mot ras og fordelar med utvida bu- og arbeidsmarknad.

Innlegget publisert i BA (Bergensavisen) 13. juni 2021.

Les hele innlegget her (pdf)->

Publisert 13 Jun 2021

 

Stortinget: Transportkomiteens innstilling til NTP 2022-2033 er lagt fram

Les innstillingen her->

Publisert 08 Jun 2021

 

Vedtak til lov om endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke)

Under fanen "Nytt fra storting og regjering" kan du lese om endringene i jernbaneloven.

 

Publisert 02 Jun 2021

 

FJs kommentarer til NTP 2022-2033

Les hele kommetraen her->

Publisert 28 May 2021

 

FJ kommentar: Revidert nasjonalbudsjett og Ringeriksbanen/E16

Les hele kommentaren her (pdf)-> 

Publisert 14 May 2021

 

FJ og KSS brev om kollektivtilbudet i Maridalen

FJ og KSS (Kulturpunktet Sandermosen stasjon) har sendt brev til berørte instanser om kolletivtilbudet i Maridalen.

Les brevet med vedlegg og biler her (pdf) -> 

Publisert 11 May 2021

 

Spørsmål fra Stortinget om NTP 2022-2033

Les spørsmål og svar her->

Publisert 04 May 2021

 

Nord-Norgebanen på nordiske spor

Vedtaket på Stortinget om Nord-Norgebanen kan oppfattes som en erkjennelse av at hele landet skal med på tilnærmet like vilkår. Dessuten at prisen for «å tape» periferien kan komme som en regning på posten.

Les mere-> 

Publisert 28 Apr 2021

 

Dobbeltspor til Øyer

Kommentar Kjell Erik Onsrud, Leder FJ

Gudbransddølen 12. mars 2021

Publisert 24 Apr 2021

 

Nord-Norge: Kommentar til ny E6-trasé og Nord-Norgebanen

Tidligere i vår framkom bekymringsmeldinger om at regjeringen, med mulig støtte fra veilobbyen og andre særinteresser, bruker veiutbygging i nord som et forsøk på å skyve ut Nord-Norgebanen. 

Av Gunnar A Kajander, nestleder FJ

Oppdatert 08-04-2021.

Les mere-> 

Publisert 08 Apr 2021

 

<< Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21 ... 23 ... Neste >>

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»