STARTSIDEN / NYHETER
 

Pressemelding: Tid for framtidens Dovrebane

Pressemelding fra For Jernbane (FJ) og BKA Samferdselsgruppa

På bakgrunn av de store flomskadene på Dovrebanen både i 1995 og 2023 samt det stadig altfor høye karbonavtrykket fra samferdsel ønsker vi en klimarobust og konkurransedyktig jernbane.

Les hele pressemeldingen her (pdf)->

Publisert 31 Aug 2023

 

Ny studie: Europa skal vinne klimakampen med høyhastighetstog

En fersk studie fra EU har sett på fordelene ved å bygge ut høyastigghetstog og linjer i Europa som et viktig og nødvendig spor for å oppnå best reduksjon av klimagasser frem mot 2050.

Les mere->

Publisert 26 Aug 2023

 

Pressemelding. Konseptvalgutredningen (KVU) for Nord-Norgebanen utsatt

Ifølge Jernbanedirektoratet er overleveringen av KVU-rapporten for Nord-Norgebanen (NNB) til Samferdselsdepartementet utsatt med en måned, fra slutten av august til 27. september. 

Les mere-> 

Publisert 22 Aug 2023

 

Jernbanemarsjen for Nord-Norgebanen 16.-20. august 2023

Les mer om marsjen og derltakelse her (pdf)->

 

Reportasje og bilder fra marsjen->

Publisert 01 Aug 2023

 

Folder

Les folderen her->

Publisert 01 Aug 2023

 

Nasjonal Transportplan 2025-2036

Høringsuttalelse Fra For Jernbane til transportetatenes forslag.

Les hele høringsuttalsen her (pdf)->

Publisert 05 Jul 2023

 

Referat fra FJs årsmøte 2023

Les referatet her->

Publisert 23 Jun 2023

 

FJ Pressemelding; Skuffende forlik

Regjeringa og SV ble i dag enige om revidert nasjonalbudsjett 2023. For samferdsel innebærer det 25 mill. mer til E6 og 5 mill. mer til en museumsjernbane.

Les mere-> 

Publisert 16 Jun 2023

 

FJ pressemelding. Tar ikke forsinkelsene

I revidert nasjonalbudsjett får både veg- og jernbanesektoren mer penger nå på grunn av lønns- og prisvekst. Det er selvfølgelig positivt, og sektorene behandles likt i så måte. Men det er likevel noen skjevheter, påpeker Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane.

Les mere-> 

Publisert 12 May 2023

 

FJ årsmøte 2023

FJ påminnerr medlemmene om ordinært årsmøte den 15. mai hos Alstom på Skøyen (Oslo)

Mer om årsmøtet med innkalling og årsmøtedokumenter her->

Publisert 18 Apr 2023

 

<< Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 Neste >>

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»