STARTSIDEN / NYHETER
 

Samferdselsbudsjettet for 2020. Prop. 1 S (2019–2020)

Tilråding fra Samferdselsdepartementet 20. september 2019, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Publisert 07 Oct 2019

 

Pressemelding: Jernbanen i statsbudsjettet 2020

Høgt aktivitetsnivå på jernbanen med anleggsstart, nye tog og betre togtilbod.

Lese hele pressemeldingen her...

Publisert 07 Oct 2019

 

En jernbane for framtiden

Norge har et av Europas dårligste jernbanenett, uten politisk vilje til å gjøre noe som monner. Det hevder samfunnsplanlegger Alf S. Johansen. «Buss for tog, få avganger, lav fart. En sektor uten en bærekraftig visjon for framtiden. Det ser ut som at man mener at Norge, med flest flyreiser per innbygger i verden, skal kunne greie seg uten etablering av høyhastighetsbaner de neste 100 år.»

Les hele artikkelen her...

Publisert 05 Oct 2019

 

Pressemelding

Skjult tilskudd

NRK melder om at togselskapene Go Ahead og SJ kan få 30 til 40 mill hver i ekstra tilskudd dersom de kjører feilfritt første driftsdøgnet.

Les mere-> 

Publisert 03 Oct 2019

 

Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029

Lenk til NTP 2018-2029...

Publisert 29 Sep 2019

 

Nord-Norgebanen: Tenk langt fram

Jernbanedirektoratet la fram sin utredning om Nord-Norgebanen 1. juli, og høringsfristen er 1. oktober. I diskusjonen om Nord-Norgebanen er det viktig å tenke langt fram i tid. Og det er her Jernbanedirektoratets utredning feiler. Det skriver nestleder i Tromskomiteen for jernbane Vidar Eng i Nordlys/Nord-Norsk Debatt.

Les hele innlegget her...

Publisert 11 Sep 2019

 

Bedre tog-bussforbindelser nord for Fauske

FJ har overfor Samferdselsavdelingen i Nordland Fylkeskommune påpekt behovet for bedre bussløsninger nord for Fauske i korrespondanse med Nordlandsbanens fjerntog. Det er utgangspunktet for denne debattinnsenderen av FJs nestleder Gunnar A Kajander.

Les mere-> 

Publisert 04 Sep 2019

 

Felles uttalelse om togtrafikken i Skandinavia

Uttalelse fra For Jernbane, Svenska Järnvägsfrämjandet og danske Rådet for Bæredyktig Trafik.

Les hele uttalelsen her (dansk tekst)...

Publisert 27 Aug 2019

 

Pressemelding fra regjeringen om vedlikeholdet på jernbanen

Samferdselsministeren ber om evaluering av vedlikehaldsopplegget på jernbanen om sommaren.

Les pressemeldingen her...

Publisert 27 Aug 2019

 

Mindre motorveg, mindre bompenger og bedre miljø

Les hele pressemeldingen her (pdf)...

Publisert 20 Aug 2019

 

<< Forrige ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Neste >>

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»