STARTSIDEN / NYHETER
 

Pressemelding: Synspunkter på SVs alternative budsjett

Les hele pressemeldingen her...

Publisert 20 Nov 2018

 

Pressemelding: Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett 2019

Les hele pressemeldingen her...

Publisert 16 Nov 2018

 

FJ pressemelding: KRFs alternative budjett med "klimaunderskudd" på 3,3 milliarder

Les hele pressemeldingen her...

 

Publisert 10 Nov 2018

 

Merknad til statsbudsjettet for 2019 om Trønder-, Nordlands- og Nord-Norgebanen

Etter innspill i Sandvika 2018-10-03

pk for FJ 2018-09-29

FJ mener at Trønder- og Nordlandsbanen må planlegges som en dobbeltsporet høyfartsbane, i første fase på strekningen Støren–Trondheim–Steinkjer. Traséinnkortinger og elektrifisering Røros–Støren må inngå i planene. En bør videre se nærmere på muligheten for en helt ny trasé Steinkjer–Namsos–Overhalla–Gartland.    

Les mere-> 

Publisert 18 Oct 2018

 

Taust fra regjeringen om hvor mye som går til etterslepet på jernbane-vedlikehold

Les mer under statsbudsjettet... 

Publisert 13 Oct 2018

 

Statsbudsjettet: Regjeringen gir 50 millioner kroner til å flytte gods fra vei til bane og sjø

Bare en dråpe av det som trengs, mener NTF.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 øker samferdselspotten med nesten åtte prosent. – Mye bra, men fremdeles mangler på samferdselsbiten, mener Terje Fenn Samuelsen i Transportarbeiderforbundet.. 

Les mer..

Publisert 10 Oct 2018

 

Budsjettet: Styrkt satsing på jernbane

- Regjeringas prioritering av jernbanen har gitt gode resultat, med stor passasjerauke og auka avgangsfrekvens på fleire strekningar. I 2019 vil arbeidet med å løfte norsk jernbane til eit moderne transportsystem halde fram. Regjeringa prioriterer bygging og planlegging av ny infrastruktur, innfasing av fleire nye tog i trafikk og auka framdrift i arbeidet med å skifte ut dei gamle signalanlegga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale i ei pressemelding.

Les mer...

Publisert 08 Oct 2018

 

Intervju med jernbanedirektøren

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik: -Jeg vil bevise at tog fortsatt er ryggraden i traansportsektoren.

Les mer...

Publisert 07 Oct 2018

 

Pressemelding nord

Les pressemelding om vårt nordlige jernbanenett (pdf)...

Publisert 27 Jun 2018

 

Uttalelse fra Jernbaneforum Nord

Jernbaneforum Nord (JBFN) har etter sitt møte i Bodø den 2. mai kommet med følgende uttalelse. 

Les hele uttalelsen her (pdf)...

Publisert 22 Jun 2018

 

<< Forrige ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Neste >>

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»