STARTSIDEN / NYHETER
 

Presseuttalelse fra FJs årsmøte 2017

På foreningens seminar den 18 juni hadde man en gjennomgang av jernbanekorridorene i NTP 2018-2029. Det ble orientert om pågående og planlagte tiltak som inngår i nåværende og kommende NTP-periode og alternative løsninger som FJ anbefaler. FJs synspunkter utgår fra at framtidens jernbane må utbygges for å svare opp til Inter City eller høyfartsstandard. De konsepter som er tatt fram av Norsk Bane AS må inngå i diskusjonsunderlaget. Både eksisterende og nye jernbaneanlegg må bygges for framtiden og etter moderne prinsipper. Det må satses på et stam- og regionbanenett med høy internasjonal standard og med transport- og reisetider som gir kollektive vinstfordeler.

Les mere...

 

Publisert 19 Jun 2017

 

Innspill til NTP 2018-2029

 

Publisert 26 May 2017

 

Innspill NTP 2018-2019

Nedanfor finner du våre skriftlege innspel til Nasjonal Transportplan. For Jernbane deltok også på muntleg høyring for Stortingets Transportkomité den 25. april 2017.

4. juli 2016: arbeidet med høgfartsbaner bør gjenopptas 

2.6.2017: For Jernbane meiner behovet for ny transportinfrastruktur må vurderast samla, korridor for korridor.

Bokmålsutgave

Oversyn over mogelege feilinvesteringar. Jf, at Regjeringa i sitt framlegg til NTP skriver at ein må unngå å gjere kostbare feilinvesteringar.

Bokmålsutgave

Korridorkart; ny nord-sør akse gjennom Oslo

Skjematisk sporplan for avgreining frå ny Oslotunnel

Naturvernforbundets oversyn over forholdet mellom ny veg og ny bane

Publisert 25 May 2017

 

Jernbanekampanjens brev til Stortinget

De 17 organisasjonene inkludert FJ som støtter Jernbanekampanjen 2017 har 12 april sendt følgende brev til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite og Samferdselsdepartementet. 

Les brevet her...

Publisert 14 Apr 2017

 

Synspunkter på ny utredning om Nord-Norgebanen

Forutsetningen for den nye utredningen som regjeringen bestilt av Jernbanedirektoratet må være å realisere en moderne nordnorsk jernbanekorridor fra Trondheim til Tromsø med full utbygging av Nord-Norgebanen Fauske – Tromsø med sidebane til Harstad (det opprinnelige konsept 5) og en omfattende oppgradering og elektrifisering av hele Nordlandsbanen. I totalpakken må inngå en oppgradering for vei- og sjøverts matning til og fra Nord-Troms og Finnmark. Den må også omfatte ferjefri E6 over Tysfjord, moderne stasjoner/reisesentra, omlastningsterminaler og proporsjonerte transportkjeder jernbane-bil/båt.

Les mere-> 

Publisert 14 Apr 2017

 

Innspill til NTP 2018-2029

FJs innspill til NTP. Framskynding av høyfartsbaner i Norge.

Les mer (PDF dokument)->

Publisert 02 Apr 2017

 

Skritt i riktig retning

For Jernbane setter pris på påplussingene til jernbaneformål som Regjeringen og Krf og Venstre har blitt enige om. Likevel går fornyelsetakten ned med 58,6 millioner fra 2016 til 2017.

Les mere-> 

Publisert 04 Dec 2016

 

Statsbudsjettet 2017

For Jernbane var i høring for Stortingets transportkomite mandag den 24. oktober 2016. For Jernbane vil bl.a. styrke vedlikeholdet, Inter City, Sørumsand stasjon og Rogfast på skinner. Ringeriksbanen over Sandvika og store vegutbygginger parallellt med jernbanen nedprioriteres.

Les notatet fra Komminikasjons- og transportkomitéen (pdf)

Publisert 24 Oct 2016

 

Støtter togstreik

For Jernbane støtter lokførernes krav om å avtalefeste en standard for lokførerutdanningen med NSB og CargoNet.

Les mere-> 

Publisert 29 Sep 2016

 

‘For Jernbane’ (FJ) vil satse på jernbane i heile landet

FJ vil prioritera Vossebano og Nordlandsbanen like høgt som IC på Austlandet. FJ vil prioritera jernbane i heile landet framfor fleire motorvegar.

Les mere-> 

Publisert 30 Aug 2016

 

<< Forrige ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Neste >>

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»