STARTSIDEN / NYHETER
 

Synspunkter på ny utredning om Nord-Norgebanen

Forutsetningen for den nye utredningen som regjeringen bestilt av Jernbanedirektoratet må være å realisere en moderne nordnorsk jernbanekorridor fra Trondheim til Tromsø med full utbygging av Nord-Norgebanen Fauske – Tromsø med sidebane til Harstad (det opprinnelige konsept 5) og en omfattende oppgradering og elektrifisering av hele Nordlandsbanen. I totalpakken må inngå en oppgradering for vei- og sjøverts matning til og fra Nord-Troms og Finnmark. Den må også omfatte ferjefri E6 over Tysfjord, moderne stasjoner/reisesentra, omlastningsterminaler og proporsjonerte transportkjeder jernbane-bil/båt.

Les mere-> 

Publisert 14 Apr 2017

 

Innspill til NTP 2018-2029

FJs innspill til NTP. Framskynding av høyfartsbaner i Norge.

Les mer (PDF dokument)->

Publisert 02 Apr 2017

 

Skritt i riktig retning

For Jernbane setter pris på påplussingene til jernbaneformål som Regjeringen og Krf og Venstre har blitt enige om. Likevel går fornyelsetakten ned med 58,6 millioner fra 2016 til 2017.

Les mere-> 

Publisert 04 Dec 2016

 

Statsbudsjettet 2017

For Jernbane var i høring for Stortingets transportkomite mandag den 24. oktober 2016. For Jernbane vil bl.a. styrke vedlikeholdet, Inter City, Sørumsand stasjon og Rogfast på skinner. Ringeriksbanen over Sandvika og store vegutbygginger parallellt med jernbanen nedprioriteres.

Les notatet fra Komminikasjons- og transportkomitéen (pdf)

Publisert 24 Oct 2016

 

Støtter togstreik

For Jernbane støtter lokførernes krav om å avtalefeste en standard for lokførerutdanningen med NSB og CargoNet.

Les mere-> 

Publisert 29 Sep 2016

 

‘For Jernbane’ (FJ) vil satse på jernbane i heile landet

FJ vil prioritera Vossebano og Nordlandsbanen like høgt som IC på Austlandet. FJ vil prioritera jernbane i heile landet framfor fleire motorvegar.

Les mere-> 

Publisert 30 Aug 2016

 

Saltenpendelen, - en ikke samfunnsøkonomisk suksesshistorie

Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen; Saltens InterCity, Saltenpendelen, står i fare for å bli lagt ned og erstattet av buss og drosje da den ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. Dette skjer dersom resultatet av analysen som er utført av Transportøkonomisk Institutt (TØI) på oppdrag fra transportetatene (bl.a. Jernbaneverket og Statens Vegvesen) blir en realitet. 

Les mere-> 

Publisert 30 Aug 2016

 

Nord-Norgebanen må med i NTP

Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen og Tromskomiteen for Jernbane; Nasjonal Transportplan 2018-2029 må inneholde noe om jernbane nord for Fauske. Til neste år er det 25 år siden utredningen om Nord-Norgebanen til Tromsø ble lagt fram til behandling i Stortinget. 

Les mere-> 

Publisert 30 Aug 2016

 

52 organisasjoner og tre fylkesordførere krever klimakutt i nasjonal transportplan

52 organisasjoner og tre fylkesordførere overleverte i dag et opprop til regjeringen hvor de krever at nasjonal transportplan fører til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren. 

Les mere-> 

Publisert 25 Jan 2013

 

<< Forrige ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Neste >>

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»