STARTSIDEN / KLIMA OG MILJØ
 

"Aggressiv" jernbaneutbygging kan minske utslippene.

Åtte diagram som viser hvordan «aggressiv» jernbaneutbygging kan minske utslippene. Kilde: Carbon Brief.

Publisert i kategori: Klima og Miljø 03 Aug 2020

 

Logistikkedjan måste hänga ihop

Både järnväg och sjöfart behövs. Vi kan inte bygga järnväg överallt och därför behövs ett integrerat och rationellt transportsystem där järnvägen, sjöfarten och vägtransporterna kompletterar varandra. Det var budskapet från riksdagsledamoten Karin Svensson Smith (MP) som var en av inledarna på en transportkonferens i Luleå våren 2017.

Ragnar Krogstad, forretningsutvikler på Narvik Havn var en av innlederne på konferansen i Luleå. (Foto Gunnar A Kajander, FJ.)

Publisert i kategori: Klima og Miljø 16 Nov 2017

Les mer...

 

Evaluering av partienes klimapolitikk

Foran partilandsmøtene, og mens partiene forbereder seg til valgkampen, har Framtiden i våre hender evaluert og sammenlignet utkastene til partiprogram. 

 

Les hele evalueringen på FIVHs nettsider

 

Det understrekes at evalueringen er foreløpig - etter landsmøtene vil det komme en oppdatert vurdering. 

Utgangspunktet er de politiske kravene fra Klimavalg 2013-alliansen: Går partiet inn for utslippskutt i samsvar med anbefalingene fra FNs klimapanel? Blir de rike lands historiske ansvar for klimakrisen erkjent og lagt til grunn? Foreslår partiet  tiltak som vil skape nye grønne arbeidsplasser? Anerkjenner partiet at klimautfordringene har konsekvenser også for norsk petroleumspolitikk? Foreslår partiet tiltak som gjør at folk enklere kan gjøre klima- og miljøvennlige valg i hverdagen?

Publisert i kategori: Klima og Miljø 06 Mar 2013

Les mer...

 

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»