STARTSIDEN / KLIMA OG MILJØ
 

Evaluering av partienes klimapolitikk

Foran partilandsmøtene, og mens partiene forbereder seg til valgkampen, har Framtiden i våre hender evaluert og sammenlignet utkastene til partiprogram. 

 

Les hele evalueringen på FIVHs nettsider

 

Det understrekes at evalueringen er foreløpig - etter landsmøtene vil det komme en oppdatert vurdering. 

Utgangspunktet er de politiske kravene fra Klimavalg 2013-alliansen: Går partiet inn for utslippskutt i samsvar med anbefalingene fra FNs klimapanel? Blir de rike lands historiske ansvar for klimakrisen erkjent og lagt til grunn? Foreslår partiet  tiltak som vil skape nye grønne arbeidsplasser? Anerkjenner partiet at klimautfordringene har konsekvenser også for norsk petroleumspolitikk? Foreslår partiet tiltak som gjør at folk enklere kan gjøre klima- og miljøvennlige valg i hverdagen?

Stort sprik mellom partiene

At Fremskrittspartiet kommer ut med 2 av 6 mulige poeng overrasker neppe noen. Partiet har lenge sådd tvil om den vitenskapelige kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer og behovet for politiske tiltak.

Mer overraskende er det at flere av dem som mener dette er ”vår tids største utfordring” kommer ut nesten like dårlig. Det gjelder særlig Høyre (2/3: “klimahensyn i liten grad er integrert i andre politikkområder”) men også Arbeiderpartiet (3: “manglende prioritering av klima når det kommer i konflikt med andre interesser”) og Senterpartiet (3: “svakt på transport, landbruk og olje”).

Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne får alle samlet karakter 5/6. Om SV heter det at “klima har en dominerende plass i programmet og tilnærmingen er kunnskapsbasert”.  Venstre får skryt for “omfattende forslag til klimatiltak under de mest relevante temaene i partiprogrammet”.  MDG “setter klima og miljø foran alle andre samfunnsinteresser”, mens KrF trekkes i karakter og ender opp med 4/5 fordi de “ikke adresserer behovet for redusert tempo i oljesektoren, ut i fra klimahensyn”.

Det understrekes at evauleringen er foreløpig – etter at partiene er ferdige med sine program, vil det komme en oppdatert versjon.

Les hele evalueringen her.

Kommentarer: 0

Publisert 06 Mar 2013


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»