STARTSIDEN / KONTAKT OSS
 

Kontakt For Jernbane

Har du spørsmål eller vil vite mer om foreningen skriv til oss på e-post. Vi fokuserer primært på trafikkpolitiske spørsmål og synspunkter som berører sporbundet trafikk. For spørsmål knyttet til tekniske og operative forhold innen jernbanedriften henviser vi til respektive etater.

 

   

KONTAKT

For Jernbane
Postboks 3455, Bjølsen
0406 OSLO
E-post: post@jernbane.no
Bankkonto: 1254.20.33523

KONTAKTADRESSER

Til våre medlemmer
Vi oppfordrer medlemmene til å melde fra om flytting eller ny e-postadresse:
post@jernbane.no eller:
For Jernbane,
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO

BLI MEDLEM!

Vi er avhengig av ditt engasjement for å gjøre vår jobb. Bli medlem ved å fylle ut skjemaet som du finner her-»

Etter noen dager får du tilsendt siste utgaven av vårt medlemsblad For Jernbane og en bankgiro for kontingenten med ditt medlemsnummer.

   

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»

 
 

Powered by Jem's PHP Mail Form