STARTSIDEN / OM FOR JERNBANE / DISTRIKTSKONTAKTER
 

Kontaktpersoner

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlems-organisasjon som virker for å øke jernbanens andel av gods- og persontrafikk i Norge og mellom Norge og utlandet. På denne siden finner du kontaktpersoner for distrikt.
 

 

Distriktskontakt Nord-Norge: 
Gunnar A Kajander

E-post: gkajander@bredband.net
Telefon: +46 - 921 120 55
Mobil: +46 - 70 395 11 44

 

Gunnar kommer opprinnelig fra Narvik, men er bosatt i Luleå, Sverige, siden 1996. Men bor nu i Boden. Han overvåker Nordlandsbanen og Ofotbanen for oss. Han er dessuten lokalombud for Norra Norrland og styremedlem i riksstyret for vår svenske søsterforening, Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet. Gunnar er redaksjonelt ansvarlig for Järnvägsfrämjandets webbplass. Utviklingen och utbyggingen av jernbanennettet i nord står sentralt i Gunnars engagemang.


 

 

Distriktskontakt Kongsberg: 
Bent Kyllesdal

E-post: bentky@ebnett.no
Mobil: 982 27477

 


 

""  

Distriktskontakt Hordaland: 
Vidar Sætre

E-post: vi-sae@online.no
Telefon: 921 120 55
Mobil: 920 68 683

 

Eg har utdanning med matematikk, fysikk og geofysikk i fagkretsen. For tida er eg uføretrygda. Mi interesse for skinnegåande løysingar er ein del av ei altomfattande politisk interesse. Eg ser på skinnegåande løysingar først og fremst som distriktspolitikk og miljøpolitikk. 

Publisert i kategori: Distriktskontakter 02 Apr 2017

 

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»