STARTSIDEN / OM FOR JERNBANE / DISTRIKTSKONTAKTER
 

Kontaktpersoner

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlems-organisasjon som virker for å øke jernbanens andel av gods- og persontrafikk i Norge og mellom Norge og utlandet. På denne siden finner du kontaktpersoner for distrikt.
 

 

Distriktskontakt Nord-Norge: 
Gunnar A Kajander

E-post: gkajander@bredband.net
Mobil: +46 - 70 395 11 44

 

Gunnar kommer opprinnelig fra Narvik, men er bosatt i Luleå, Sverige, siden 1996. Men bor nu i Boden. Han overvåker Nordlandsbanen og Ofotbanen for oss. Han er dessuten lokalombud for Norra Norrland og styremedlem i riksstyret for vår svenske søsterforening, Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet. Gunnar er redaksjonelt ansvarlig for Järnvägsfrämjandets webbplass. Utviklingen och utbyggingen av jernbanennettet i nord står sentralt i Gunnars engagemang.


 

 

Distriktskontakt Kongsberg: 
Bent Kyllesdal

E-post: bentky@ebnett.no
Mobil: 982 27477

 

 

 

 

Publisert i kategori: Distriktskontakter 02 Apr 2017

 

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»