STARTSIDEN / OM FOR JERNBANE / STYRET
 

For Jernbanes styre

 

Leder Kjell Erik Onsrud, Oslo

Kjell Erik tok over som styreleder i april 2003. Mellom 2005 og 2016 var han også ansatt som lønnet leder. I lederoppdraget inngår også redaktørskapet for foreningens medlemsblad. Han har vært leder av samferdselsgruppa i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) 2001-2003. I 1992 og 1993 var han økonomi- og infoansvarlig i studentgruppa for homofile og lesbiske ved Universitetet i Oslo, og tilbake i 1984 sjef for Blå Nellik aksjonen ved Lillestrøm videregående skole. Han er utdannet jurist, men har ikke praktisert i yrket. Yrkeslivet spenner seg over flere bransjer som butikk, renovasjon, gartner, vaktmester og barnehage. Han har også drevet eget rengjøringsbyrå. Kjell Erik har gjennom alle år som leder lagt ned et betydelig idèelt arbeid for at det skal finnes en Pro Rail organisasjon i Norge.

 

Kontaktinformasjon

Mob 976 84 811

E-post: leder(a)jernbane.no


Nestleder Gunnar A Kajander, Boden Sverige

Gunnar er opprinnelig fra Narvik, men bosatt i Nord-Sverige siden slutten av 90-tallet. Gjennom sitt tidligere engasjement og styreverv i vår svenske søsterorganisasjon Svenske Järnvägsfrämjandet (FSJ) var han aktiv i kontaktene mellom de to organisasjonene. Som medlem i FJ ble han valgt inn i styret og er nå inne i sin fjerde to-årsperiode som nestleder.
 
Han er FJs distriktskontakt i nord og den som ivaretar våre kontakter med Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen og Tromskomitéen for jernbane, hvor han er medlem i begge. Dessuten det nye jernbaneselskapet med kontor i Tromsø, Jernbane Nord AS. Han er også den som vanligvis møter i de to nordnorske jernbaneforumene på fylkesnivå, Jernbaneforum Nord  (JBFN) i Nordland og Arktisk Jernbaneforum (AJF) i Troms og Finnmark, hvor FJ har observanvatørstatus. I 2017 tok han over som webredaktør. Gunnar er medlem i Besteforeldrenes Klimaksjon (BKA), hvor han inngår i Samferdselsgruppa. Han er også medlem i Norsk Jernbaneklubb (NJK). 
 
Gunnar er pensjonist siden 2014. Han startet sitt yrkesliv i NSB, for siden å fortsette i reiselivs- og transportbransjen, og etter ytterligere merkantil utdannelse, som utreder og rådgiver i privat og fylkeskommunal virksomhet i Nord-Norge og rådgiverfirma i Sverige. Ettersom han har slektslinjer til Finland har han en periode studert og jobbet i Finland (Helsinki). Han har tidligere vært aktiv i Lions både i Norge og Sverige og er engasjert i Malmbanens Vänner i Luleå (Norrbottens fylke), som driver Norrbottens Järnvägsmuseum og en museumsbane.

Kontaktinformasjon

Mob: 0046 70 395 11 44

E-post: nestleder(a)jernbane.no


Styremedlem Torbjørn Svendsen, Hokksund

Kontaktinformasjon

Mob: 906 49 881

E-post: torbjorn.svendsen1956(a)gmail.com


Styremedlem Per Kvernmark, Bærum

Kontaktinformasjon

Hjem: 67 13 12 37

E-post: p-kver(a)online.no


Styremedlem Noel Patrick Eriksen, Ringsaker

Noel ble valgt inn in styret på det ekstraordinære årsmøtet i 2022. Han er bosatt i  Moelv,    Ringerike. men oppvokst i Bodø. Han syn om at jernbanen burde ha en større plass i norsk samferdsel  gjorde at han ble medlem i FJ.

Noel er opptatt av at det må satses på kortere reisetider og   flere avganger mellom de store byene for at toget skal bli et alternativ til flyet. Nord-Norgebanen må bygges og det samme gjelder nye baner i de deler av lande   som ikke har direkte jernbanedekning. Som eksempel Åndalsnes-Ålesund og Gjøvik-   Lillehammer. I det daglige jobber Noel i trykkeribransjen.

Kontaktinformasjon

Mob: 461 30 562                             

E-post: noelpatrickeriksen(a)hotmail.com


Varamedlem Jens Hansen, Asker

Kontaktinformasjon

Mob: 406 92 611                             

E-post: tut.an.kamon(a)outlook.com


Varamedlem Vidar Sætre, Bergen

Kontaktinformasjon

 E-post: vi-sae(a)online.no


Varamedlem Bjørn Bergskaug, Oslo

Kontaktinformasjon

Mob: 913 89 641   

E-post: bbergskaug@hotmail.com


Valgkomite

Anders Lundgren, Oslo

Kontaktinformasjon

 E-post: anderz780(a)gmail.com

Thor W Bjørlo, Ålesund

Kontaktinformasjon

 E-post: twb(a)norskbane.no

Publisert i kategori: Styre 20 Oct 2022

 

Powered by CuteNews
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»