STARTSIDEN / NYHETER
 

FJ Pressemelding; Skuffende forlik

Regjeringa og SV ble i dag enige om revidert nasjonalbudsjett 2023. For samferdsel innebærer det 25 mill. mer til E6 og 5 mill. mer til en museumsjernbane. I storbyene skal staten nå dekke 70 % av kostnaden ved store kollektivutbygginger. Sistnevnte framstår som litt underlig, da regjeringa hadde foreslått et kutt på 460 mill. fordi framdrifta var lavere og behovet mindre i prosjektene, påpeker Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane.

-Jeg er skuffa over at SV ikke prioriterte elefanten i rommet, i hvert fall samferdselsrommet, og det er det enorme og voksende vedlikeholdsetterslepet på norsk jernbane, sier Kjell Erik Onsrud. Bane NOR har beregnet at jernbanenettet må fornyes for over 100 mrd. de kommende 12 åra, se Infrastatus 2021. Gammel og sliten bane er sikker oppskrift på innstillinger og forsinkelser. I følge Bane NOR økte forsinkelsene med over 10.000 timer fra 2021 til 2022.

Nå som punktum er satt betyr revidert i 2023 at det politiske flertallet sitter og ser på at forfallet på jernbanen øker med over en mrd., mens de tar igjen vedlikeholdsetterslep på riks/europaveg med ca. 1,44 mrd. Dette svekker jernbanens relative konkurranseevne mot vegtrafikken.

- En pålitelig og konkurransedyktig jernbane er et fellesgode. Som innbygger kan man ikke få mer i trygd eller skattelette for å vedlikeholde og bygge ut jernbanen. Det må gjøres i fellesskap, og det er staten som er redskapet, understreker Kjell Erik Onsrud.

Det er ekstra skuffende når det er venstresida som forsømmer jernbanen. Et av grunnelementene i borgerlig politikk er individuelle løsninger; du velger sjøl hvilken bil du vil kjøre på motorvegene vi har bygd. Venstresida skulle stå for fellesskapsløsningene, men tydeligvis er ikke vårt nasjonale tilbud av gods- og persontog viktig nok.

Antall kommentarer: 0
Publisert 16 Jun 2023 av jernbane

Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha: (Skriv inn koden)

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»