STARTSIDEN / NYHETER
 

Seminaret om Nord-Norge-banen i Narvik 19. september

Arrangørene Tromskomitéen for jernbane (TK) og Aksjonsgruppa for Nord-Norge-banen (AG) hadde lagt opp til et spennende og informativt seminar som samlet  22 deltakere fra de to organisasjonene samt intresserte fra de to fylkene. Temaet var Nord-Norge-banen - etter stortingsvalget, hva nå?

Etter innledning av lederne for de to frivillighetsorganisasjonene, Irene Dahl, TK og Svein Arnt Uhre, AG, fikk vi ta del av presentasjonene overført digitalt på storskjerm.

Først ut var Marie Storli, leder for Rethinking Economics Norge. Hun redegjorde for de samfunns-økonomiske forutsetningene basert på dagens modeller koblet til den pågående KVU- en. Her pekte hun også på kritiske faktorer som ikke fanger inn alle aspektene for bygging av banen.

Neste innleder var svenske Elisabeth Sinclair, prosjektleder i Norrbotniabanegruppen. Hun ga en grundig innføring i den regionale organiseringa for realisering av Norrbotniabanan, den 27 mil lange forlengelsen med en ny kystnær stambane mellom Umeå og Luleå. Som når den står ferdig kobler sammen hele den Botniske korridoren gjennom Sverige. Organiseringen med et aksjeselskap, Norrbotniabanan AB og interessegruppen Norrbotniabanegruppen, har sterkt bidratt til att regionene (Västerbotten og Norrbotten) har posisjonert seg og fått innflytelse over prosessene i Riksdagen, regjeringen og dessuten i utredningsfasene Trafikverket. Den svenske modellen fikk svært god respons hos deltakerne.

Fra rådgiverfirmaet Trimble Solution i Sandvika deltok produktsjefen Magnus Hedly. Han hadde med støtte i en moderne planleggingsmetode Quatm tatt fram alternative løsninger for optimale trasevalg for hele korridoren. Dessuten forutsetningene for en helkorridor Oslo -Tromsø ut fra tre parametere på hastighet, 160, 250 og 320 km/t. Seminardeltakerne merket seg de muligheter det ga for nye innspill og argumenter opp mot utrednings-myndigheten (Jernbanedirektoratet/SD) og Stortinget.

Sist ut var fylkestingsrepresentanten Kim Haugen Schei (SP) fra Nordland fylke. Han tok opp relevante punkter knytet til baneprosjektet sett fra fylkeskommunen. Konklusjonen var entydig. Fylket kommer på alle plan å jobbe for Nord-Norge-banen.

Sammenfattet fikk deltakerne ta del av flere nye innfallsvinkler, og i debatten på slutten av seminaret kom det fram at landsdelen skulle behøve en bredere og sterkere regional allianse for Nord-Norge-banen. Da med de to frivillighetsorganisasjonene som grunnpilarerer. Flere ga uttrykk for at veien videre skulle være tjent med en nordnorsk organisering tilnærmet Norrbotniabanen AB og Norrbottbotniabanegruppen.

GAK

Svein Arnt Uhre og Irene Dahl, leder i hhv. Aksjonsgruppa og Tromskomiteen, bant det hele sammen. Foto G. A. Kajander, FJ.  

 

Antall kommentarer: 0
Publisert 28 Sep 2021 av jernbane

Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha: (Skriv inn koden)

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»