STARTSIDEN / NYHETER
 

Politisk plattform H, Frp, V

Gå til fanen Lenker og scroll ned til lenken Politisk plaffform for H, Frp og V og last ned pdf filen med den politiske plattformen. Samferdsel finner du på sidene 73 - 75. 

Klikk her for å komme direkt til lenker...

Publisert 15 Jan 2018

 

Venstres alternative statsbudsjett 2018

For Jernbane er imponert over Venstres forslag til økt jernbanesatsing og redusert vegbygging.

Imponerende påplussinger fra Venstre

- håper de andre opposisjonspartiene vil følge Venstre.

Les mer...

Publisert 10 Nov 2017

 

PRESSEMELDING

For Jernbane beklager tidligere kommentar om at Venstre ikke prioriterer jernbane framfor veg i sitt alternative statsbudsjett.

Les mer...

Publisert 09 Nov 2017

 

Statsbudsjettet. Høring i Stortingets Transportkommite

Vi deltar på høringa for Transportkomiteen på mandag 27 oktober. Dette er innspillet. Vi har fem minutters taletid.
 
STATSBUDSJETTET 2018
Om regjeringens planer realiseres vil vi i 2029 ha sammenhengende motorveg fra Rogaland til Trøndelag i 2029, mens det fortsatt vil være fem år igjen til intercity er ferdig utbygd. Svarer dette på dagens og morgendagens utfordringer, spør leder av For Jernbane, Kjell Erik Onsrud.

Les mer...

Publisert 09 Nov 2017

 

Høring for Stortingets Finanskomité

For Jernbane foreslår økte miljøavgifter som skal gå til å bygge ut jernbanen og togtilbudet.

Les mer...

Publisert 23 Oct 2017

 

Statsbudsjettet 2018 - for svak jernbaneprofil

Regjeringen vil redusere bevilgningene til jernbaneinvesteringer med over 200 millioner kroner i 2018. Fornyelsen av jernbanenettet skal bare sikres på et minimumsnivå på 2,1 milliarder for å opprettholde leverandørmarkedet. Lyspunktet er planleggingen. Den foreslås økt med vel 400 millioner kroner.

Les mer...

Publisert 12 Oct 2017

 

FJ pressemelding Europabanen 2017

For Jernbane oppfordrer Regjeringa til å utrede et alternativ for høyfartsbaner mellom Oslo og hhv. Stockholm og Göteborg som innebærer felles korridor Ski-Halden via direktespor Ski-Sarpsborg. 

Les hele pressemeldimngen her (pdf)...

Publisert 26 Jul 2017

 

Oslo kommuneplan 2040

For Jernbane fremmet synspunkter på utviklinga av transporttilbudet i Oslo og fylkene rundt. Vi foreslår bl.a. at det etableres en ny sør-nord-akse for jernbanen gjennom Oslo for å oppnå bedre pendlingsbalanse og flere direkteforbindelser.

Lenker:

Oslo kommuneplan 2040

For Jernbanes uttalelse til utkast til kommuneplan 2040 for Oslo

Kart som viser foreslått sør-nord-akse

Skjematisk sporplan for foreslått utbygd Nationaltheateret stasjon

Oslo S og Oslotunnelen.

 

Publisert 10 Jul 2017

 

Presseuttalelse fra FJs årsmøte 2017

På foreningens seminar den 18 juni hadde man en gjennomgang av jernbanekorridorene i NTP 2018-2029. Det ble orientert om pågående og planlagte tiltak som inngår i nåværende og kommende NTP-periode og alternative løsninger som FJ anbefaler. FJs synspunkter utgår fra at framtidens jernbane må utbygges for å svare opp til Inter City eller høyfartsstandard. De konsepter som er tatt fram av Norsk Bane AS må inngå i diskusjonsunderlaget. Både eksisterende og nye jernbaneanlegg må bygges for framtiden og etter moderne prinsipper. Det må satses på et stam- og regionbanenett med høy internasjonal standard og med transport- og reisetider som gir kollektive vinstfordeler.

Les mere...

 

Publisert 19 Jun 2017

 

Innspill til NTP 2018-2029

 

Publisert 26 May 2017

 

<< Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Neste >>

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2019 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»