STARTSIDEN / OM FOR JERNBANE / NYTT FRA STORTING OG REGJERING
 

Pressemelding: Regjeringen viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021

 Skal sikre forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende.

Les mere->

Publisert 21 Sep 2021

 

SJ får får kjøre nattog Stockholm-Hamburg

I dag kunngjorde svenske Trafikverket  at SJ har vunnet anbudet om nattogtrafikken Stockholm-Hamburg. Trafikken starter i andre halvår 2022. Det skriver SJ i en pressemelding.

Les hele pressemeldingen her (svensk tekst)->

Publisert 30 Aug 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Representanten spør om mulighetene for flere fjerntogavganger på Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen med de forutsetninger dagens infrastrukturkapasitet tilbyr?. Om så, hvorfor ikke mulighetene er utnyttet tidligere?

Les hele spørsmålet, begrunnelsen og statsrådens svar her->

 

Publisert 07 Jul 2021

 

Høring - Utkast til ny forskrift om nasjonal beredskap for jernbanevirksomheter

Høring av forslag til forskrift til jernbaneloven § 6 b om nasjonal beredskap for jernbanevirksomheter.

Les mere->

Publisert 06 Jul 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

Representanten henviser til at det er utført kunde-tilfredsundersøkelser bl.a. på Rørosbanen der SJ har oppdraget, og spør om ikke forutsetningene må være at togselskapene deler resultatet av undersøkelsene med hverandre for å få et helhetsbilde.

Les hele spørsmålet og svaret her->

Publisert 28 Jun 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

Representanten spør om vedtaket i NTP om planlegging for gjenåpning av godstrafikk på Østre og når det kan åpnes for passasjertrafikk også på strekningen Mysen-Rakkestad-Sarspborg?

Les spørsmål og svar her->

Publisert 25 Jun 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Representanten spør om opplegget for matebussen mellom togstasjonen og terminalen på Torp Lufthavn?

Les spørsmål og svar her->

Publisert 21 Jun 2021

 

Spørsmål og svar om fjerde jernbanepakke

Les spørsmål og svar her->

Publisert 18 Jun 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Representanten spør om hvilken effekt statsråden mener bygging av jernbaneinfrastruktur har på passasjervekst og om en tilsvarende passasjervekt hadde kommet uten konkurranseutseeting?

Les hele spørsmålet og statsrådens svar her->

Publisert 16 Jun 2021

 

Vedtak til lov om endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke)

Her kan du lese alt om endringene i jernbaneloven.  

 

Publisert 02 Jun 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

Representanrten spør om et ferdig utbygd dobbeltspor til Åkersvika vil være tilstrekkelig til at man kan få økt frekvens og redusert reisetid på strekningen og dessuten økt kapasitet for godstogene?

Les spørsmål og svar her->

Publisert 19 May 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Representanten spør om når det kommer en beslutning om de de deler av Valdresbanen som skal tas ut av det nasjonale jernbanenettet, og dermed kan tas i bruk til andre formål?

Les spørsmål og svar her->

Publisert 18 May 2021

 

Interpellasjon fra representanten Liv Signe Navarsete til samferdselsministeren

Liv Signe Navarsete stiller i interpellasjonen spørsmål til samferdselsministeren om den ulike utviklingen av Flåmsbanen og Raumabanen som motorer for turismeutviklingen. 

Les hele interpellasjonen og svaret her->

Publisert 10 May 2021

 

Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Representanten om vil statsråden vurdere å bruke bompenger fra store, trafikkerte veier til å finansiere jernbaneutbygginger på samme strekning der det er stort behov?

Les hele spørsmålet her->

Publisert 05 May 2021

 

Spørsmål fra Stortinget om Nasjonal transportplan 2022–2033

I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033 stiller Transport- og kommunikasjonskomiteen en rekke spørsmål. Her finner du spørsmål med tilhørende svar fra samferdselsministeren. Oversikten oppdateres fortløpende.

Publisert 04 May 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Representanten spør hvem som eier og drifter kongevognen etter avreguleringen av togtrafikken.

Les spørsmål og svar her->

Publisert 03 May 2021

 

Rapport: Støtter anbefaling om å beholde Alnabru

En rapport støtter anbefaling om å beholde Alnabru som sentral jernbaneterminal i Oslofjordområdet.

Les mere->

Publisert 27 Apr 2021

 

Spørsmål fra Stortinget om Nasjonal transportplan 2022–2033

I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033 stiller Transport- og kommunikasjonskomiteen en rekke spørsmål. Her finner du spørsmål med tilhørende svar fra samferdselsministeren.

Publisert 22 Apr 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Representanten  spør om statsråden kan bryte et enstemmig stortingsvedtak om opprusting av jernbanestrekningen Drammen – Gulskogen stasjon uten å legge saken fram for stortinget på nytt?

Les spørsmål og svar her->

Publisert 21 Apr 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til samferdselsministeren

Representanten spør om statsråden vil medvirke til en dialog mellom Ås kommune og Bane NOR om planene med forlengning av Follobanen til Ås. 

Les spørsmål og svar her->

Publisert 20 Apr 2021

 

<< Forrige 1 2 3 4 5 6 Neste >>

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

2021 is the European Year of Rail

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»