STARTSIDEN / OM FOR JERNBANE / NYTT FRA STORTING OG REGJERING
 

Vedtak til lov om endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke)

Her kan du lese alt om endringene i jernbaneloven.  

 

Publisert 02 Jun 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

Representanrten spør om et ferdig utbygd dobbeltspor til Åkersvika vil være tilstrekkelig til at man kan få økt frekvens og redusert reisetid på strekningen og dessuten økt kapasitet for godstogene?

Les spørsmål og svar her->

Publisert 19 May 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Representanten spør om når det kommer en beslutning om de de deler av Valdresbanen som skal tas ut av det nasjonale jernbanenettet, og dermed kan tas i bruk til andre formål?

Les spørsmål og svar her->

Publisert 18 May 2021

 

Interpellasjon fra representanten Liv Signe Navarsete til samferdselsministeren

Liv Signe Navarsete stiller i interpellasjonen spørsmål til samferdselsministeren om den ulike utviklingen av Flåmsbanen og Raumabanen som motorer for turismeutviklingen. 

Les hele interpellasjonen og svaret her->

Publisert 10 May 2021

 

Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Representanten om vil statsråden vurdere å bruke bompenger fra store, trafikkerte veier til å finansiere jernbaneutbygginger på samme strekning der det er stort behov?

Les hele spørsmålet her->

Publisert 05 May 2021

 

Spørsmål fra Stortinget om Nasjonal transportplan 2022–2033

I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033 stiller Transport- og kommunikasjonskomiteen en rekke spørsmål. Her finner du spørsmål med tilhørende svar fra samferdselsministeren. Oversikten oppdateres fortløpende.

Publisert 04 May 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Representanten spør hvem som eier og drifter kongevognen etter avreguleringen av togtrafikken.

Les spørsmål og svar her->

Publisert 03 May 2021

 

Rapport: Støtter anbefaling om å beholde Alnabru

En rapport støtter anbefaling om å beholde Alnabru som sentral jernbaneterminal i Oslofjordområdet.

Les mere->

Publisert 27 Apr 2021

 

Spørsmål fra Stortinget om Nasjonal transportplan 2022–2033

I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033 stiller Transport- og kommunikasjonskomiteen en rekke spørsmål. Her finner du spørsmål med tilhørende svar fra samferdselsministeren.

Publisert 22 Apr 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Representanten  spør om statsråden kan bryte et enstemmig stortingsvedtak om opprusting av jernbanestrekningen Drammen – Gulskogen stasjon uten å legge saken fram for stortinget på nytt?

Les spørsmål og svar her->

Publisert 21 Apr 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til samferdselsministeren

Representanten spør om statsråden vil medvirke til en dialog mellom Ås kommune og Bane NOR om planene med forlengning av Follobanen til Ås. 

Les spørsmål og svar her->

Publisert 20 Apr 2021

 

Har mottatt konseptvalgutredning om Hovedbanen Nord

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet gjennomført en konseptvalgutredning om ulike alternativer for videre utvikling av jernbanestrekningen mellom Lillestrøm og Eidsvoll. Utredningen skal kvalitetssikres før regjeringen tar stilling til anbefalingene fra Jernbanedirektoratet.

Les mere->

Publisert 12 Apr 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

Med henvisning til svenske Trafikverket spør representanten hva regjeringen tenker gjøre for å sikre et korresponderende tilbud til ny nattogsforbindelse via Malmø til kontinentet.

Les spørsmål og svar->

Publisert 09 Apr 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

Representanten stiller spørsmål om personalreduksjoner på jernbaneverkstedet i Marienborg, Tronsheim når deler av virksomheten flyttes til Grorud (Oslo). Desserten otryggheten som rammer de ansatte, mens nye direktører er ansatt på millionlønninger.

Les soørsmål og svar her->

Publisert 09 Apr 2021

 

Ny Nasjonal transportplan (NTP) – lagt fram

Stortingsmeldingen om ny transportplan ble lagt fram 19. mars 2021. Her kan du lese den og se regjeringens presentasjon. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Les rapporten her->

Publisert 19 Mar 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Representanten spør statsråden om offentlig oppkjøp som kompensasjonn til Flytoget for tapte billettinntekter.  

Les spørsmål, begrunnelse og svar her->

Publisert 12 Mar 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til samferdselsministeren

Representanten spør statsråden om ny tømmerterminal på Sunde ved Nordagutu på Sørlandsbanen.

Les spørsmål, begrunnelse og svar her->

Publisert 24 Feb 2021

 

Representantforslag om å utarbeide en KVU for ny jernbane Oslo-Stockholm

Representantforslag om å utarbeide en KVU for ny jernbane Oslo-Stockholm og utrede nye statlige finansieringsmodeller for jernbaneutbygginger i Norge.

Les hele forlaget her-> 

Publisert 02 Feb 2021

 

Representantforslag om KVU for ny jernbane Oslo-Stockholm

Representantforslag om å utarbeide en KVU for ny jernbane Oslo-Stockholm og utrede nye statlige finansieringsmodeller for jernbaneutbygginger i Norge. (OBS: Merk at forslaget er havnet under feil titel på Stortinges webbside.).

Les forslaget her->

Publisert 02 Feb 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Representanten spør statsråden om kritiske forhold knyttet til prekvalifisering av togfabrikker for levering av lokaltog til Norske Tog AS. Det med henvisning til selskap som leverer togmateriell til Israel som berører ulovlige bosettinger på palestinsk område.

Les hele spørsmålet, begrunnelse og statsrådens svar her->

Publisert 14 Jan 2021

 

<< Forrige 1 2 3 4 5 6 Neste >>

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»