STARTSIDEN / OM FOR JERNBANE / NYTT FRA STORTING OG REGJERING
 

Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

Representanten spør om hvor mye som er avsatt til jernbaneformål i Nord-Norge (Nordlandsbanen og Ofotbanen)..

Les hele spørsmålet, begrunnelse samt statsrådens svar (på lenk)-> 

Publisert 18 Dec 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

Representanten spør om elektrifiseringen av halve strekningen på Trønder-og Meråkerbanen.

Les hele spørsmålet, begrunnelsen og statsrådens svar her->

Publisert 16 Dec 2020

 

Kronikk av samferdselsminister Hareide

Vi bør ikke bli stående igjen på perrongen.

Les hele kronikken->

Publisert 16 Dec 2020

 

Spørsmål fra Åsunn Lyngedal (AP) til samferdselsministeren

Representanen påminner om at mange i Nord-Norge ønsker seg investering i jernbane. Både Nordlandsbanen og Ofotbanen er viktige for folk og næringsliv. Hva er status på arbeidet med konsekvensutredning for Ofotbanen? 

Les spørsmål og svar her->

Publisert 09 Dec 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Representanten spør samferdselsministeren om fjerning av pendlerparkeringsplasserr på jernbanestasjoner.

Les spørsmål og svar her->

Publisert 03 Dec 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

Representanten spør om åpning for godstrafikk på Østfoldsbanens Østre linje. 

Les spørsmål og svar her->

Publisert 02 Dec 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

Representanten spør om hvilke utredninger som har blitt foretatt av jernbanemyndighetene om en sporforbindelse mellom eksisterende Østfoldbane og det nye dobbeltsporet nord for Ski st. (...) 

Les hele spørsmålet, begrunnelse og svar her->

Publisert 30 Nov 2020

 

Samferdselsdepartementet har mottatt konseptvalutgreiing om Kongsvingerbanen

Les pressemeldingen med lenk til KVU-en->

Publisert 26 Nov 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Representanten spør statsråden om hvor store investeringer som trenges for å realisere byvekstavtalen med to tog i timen på Trønderbanen mellom Melhus og Steinkjer?

Les hele spørsmålet og svaret her->

Publisert 27 Oct 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

Med henvisning til byvekstavtalen for Trondheimsregionen stiller representanten spørsmål om realisering av to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer på Trønderbanen innen 2024.

Les spørsmål og svar her->

Publisert 14 Oct 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

Representanten spør om statråden vil sørge for at studentrabatten også omfatter lærlinger i anbudskravene for jernbanen (...)?

Les hele spørsmålet og statsrådens svar her->

Publisert 08 Sep 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til samferdselsministeren

Representanten  spør om initiativ til å la Flytoget også frakte lokalreisende på pendlerstrekningene mellom Drammen og Gardermoen i dedikerte vogner?

Les mere->

Publisert 28 Aug 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Representanten spør om bruk av munnbind i kollektrtivtrafikken.

Les spørsmål og svar her->

Publisert 28 Aug 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

Representanten spør om regjeringens handlingsplan for universiell utforming av stasjoner for å gjøre toget mer tilgjengelig for reisende med nedsatt funskjonsevne.

Les spørsmål og svar her->

Publisert 17 Aug 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

Representanten spør om Go-Aheads rutetilbud på Arendalsbanen knyttet til korrespondansen i Nelaug med kveldstoget til Oslo vil bli opprettholdt.

Les spørsmål og svar her->

Publisert 07 Aug 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

Representanten spør om statsråden kan redegjøre for de økonomiske nettogevinster av veireformen og jernbanereformen?

Les spørmsål og svar her-> 

 

Publisert 07 Jul 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til samferdselsministeren

Reprsentanten spør om statsråden kan gi en oversikt over midler brukt til planlegging av Intercity prosjektet fordelt på indre og ytre del mm.

Les spørsmål og svar her->

Publisert 07 Jul 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til samferdselsministeren

Reprsentanten spør hvordan statsråden stiller seg til utbygging av 3. rullebane på Gardermoen, og hva sier de faglige rådene?

Les spørsmål og svar her->

Publisert 07 Jul 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Bengt Fasteraune (Sp) spør hva statsråden har gjort for å følge opp Stortingets vedtak i Innst. 216 S om å sørge for at offentlige anbud innen vei, jernbane og farled utformes slik at norske aktører har en reell mulighet til å konkurrere om prosjektene?

Les spørsmål og svar her->

Publisert 03 Jul 2020

 

Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Representanen spør omTinnosbanen som inngår i verdensarven Rjukan-Notodden industriarv og anlegget er fredet av Riksantikvaren, kan oppgraderes til kjørbar stand for museums-/turisttog.

Les spørsmål og svar her->

Publisert 01 Jul 2020

 

<< Forrige 1 2 3 4 5 6 Neste >>

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»