STARTSIDEN / OM FOR JERNBANE / NYTT FRA STORTING OG REGJERING
 

Spørsmål fra André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

Representaten spør om statsråden plan for å sørge for at folk flest i Norge ikke får et svekket togtilbud når de gamle type 92 togsettene gis til Ukraina

Les hele spørsmålet, begrunnelse og statsråden svar her->

Publisert 03 May 2023

 

Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

Representanten Lars Haltbrekken (SV) har stilt spørsmål til samferdselsministeren om flaskehalsene som hindrer to-timers avganger på Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo.

Les hele spørsmålet og statsrådens svar her->

Publisert 23 Apr 2023

 

Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

Reprsentanten Mona Fagerås (SV), Nordland, spør om det fra departementets side er tenkt at  de 40 år gamle diesellokomotibene på Nordlandsbanern, som har oversteget sin tekniske levetid skal byttes ut og når kan passasjerene på Nordlandsbanen forvente å få et tilsvarende tilbud som de nye togene representerer?

Les mere->

Publisert 21 Feb 2023

 

Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Representanten André N. Skjelstad (V), Trøndelag, stiller spørsmål om når SJ kan forvente å få oppgraderte, bimodale lokomotiv til kjøring på Nordlandsbanen, hvordan ligger prosessen an med å anskaffe dette, slik at de reisende på Nordlandsbanen sikres et stabilt og attraktivt togtilbud?

Les mere->

Publisert 15 Feb 2023

 

Debattinnlegg av statssekretær Vasara: En mer driftsstabil jernbane

Tale/innlegg | Dato: 23.09.2022

Av: Statssekretær Johan Vasara

Debattinnlegg av statssekretær Johan Vasara, publisert i Sarpsborg Arbeiderblad, 13. september 2022

Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle. Vi vil at flere reisende og flere godskunder skal velge grønne togreiser.

Les mere-> 

Publisert 13 Sep 2022

 

Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): SV fikk gjennomslag i budsjettet for at det skal lages en fullverdig konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen som skal inngå i grunnlaget for neste nasjonale transportplan (NTP). Før sommeren ble det klart at NTP framskyndes med et år.

Hvilke konsekvenser vil det få for Nord-Norgebanen, vil den ennå være klar i tide og vil man fortsatt få en god nok utredning til å kunne fatte byggevedtak?

Les hele saken medd begrunnelse 

Publisert 06 Sep 2022

 

Vedtak av statlig reguleringsplan for E16 og Vossebanen på strekningen Arna-Stanghelle

Les mere her->

Publisert 05 Apr 2022

 

Moglegheitsstudie av jernbanestrekninga Oslo-Stockholm

Oppdrag til Jernbanedirektoratet om moglegheitsstudie av jernbanestrekninga Oslo-Stockholm. Det skriv regjeringa i ei pressemelding.

Les heile pressemeldinga->

Publisert 24 Feb 2022

 

Nord-Norgebanen: Regjeringen ber om en fullverdig konseptvalgutredning

I en pressemelding skriver regjeringen at den ber Jernbanedirektoratet om å gjennomføre en fullverdig konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen. 

Les hele pressemeldigen->

Publisert 24 Feb 2022

 

Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Laabak (FrP) til samferdselsministeren

Representanten spør om statsråden vil trappe opp ombygging/sanering av planoverganger?

Les hele spørsmålet og statsrådens svar->

Publisert 21 Feb 2022

 

Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til samferdselsministeren

Representanten spør om ambisjonene i NTP er førende for regjeringens jernbaneambisjoner?

Les hele spørsmålet og statsrådens svar->

Publisert 21 Feb 2022

 

Skriftlig spørsmål fra Audun Hammer Hovda (SV) til samferdselsministeren

Representanten spør hvorfor statsråden varsler utsettelse av byggestart på Ringeriksbanen, stikk i strid med valgløftene til regjeringspartiene?

Les hele spørsmålet og statsråpdens svar->

Publisert 21 Feb 2022

 

Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren.

 Representanen spør om hvilke tiltak transportnæringa kan vente ifm. de ekstremt høye strømprisene.

Les hele spørsmålet og statsrådens svar->.

Publisert 21 Feb 2022

 

Pressemelding: Regjeringen viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021

 Skal sikre forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende.

Les mere->

Publisert 21 Sep 2021

 

SJ får får kjøre nattog Stockholm-Hamburg

I dag kunngjorde svenske Trafikverket  at SJ har vunnet anbudet om nattogtrafikken Stockholm-Hamburg. Trafikken starter i andre halvår 2022. Det skriver SJ i en pressemelding.

Les hele pressemeldingen her (svensk tekst)->

Publisert 30 Aug 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Representanten spør om mulighetene for flere fjerntogavganger på Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen med de forutsetninger dagens infrastrukturkapasitet tilbyr?. Om så, hvorfor ikke mulighetene er utnyttet tidligere?

Les hele spørsmålet, begrunnelsen og statsrådens svar her->

 

Publisert 07 Jul 2021

 

Høring - Utkast til ny forskrift om nasjonal beredskap for jernbanevirksomheter

Høring av forslag til forskrift til jernbaneloven § 6 b om nasjonal beredskap for jernbanevirksomheter.

Les mere->

Publisert 06 Jul 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

Representanten henviser til at det er utført kunde-tilfredsundersøkelser bl.a. på Rørosbanen der SJ har oppdraget, og spør om ikke forutsetningene må være at togselskapene deler resultatet av undersøkelsene med hverandre for å få et helhetsbilde.

Les hele spørsmålet og svaret her->

Publisert 28 Jun 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

Representanten spør om vedtaket i NTP om planlegging for gjenåpning av godstrafikk på Østre og når det kan åpnes for passasjertrafikk også på strekningen Mysen-Rakkestad-Sarspborg?

Les spørsmål og svar her->

Publisert 25 Jun 2021

 

Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Representanten spør om opplegget for matebussen mellom togstasjonen og terminalen på Torp Lufthavn?

Les spørsmål og svar her->

Publisert 21 Jun 2021

 

<< Forrige 1 2 3 4 5 6 Neste >>

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»