STARTSIDEN / OM FOR JERNBANE / VALG / ÅRSMØTE
 

Årsmøtereferat 2023 signert

Les årsmøtereferat her->

 

Publisert i kategori: Valg/Årsmøte 23 Jun 2023

 

FJ årsmøte 2023

For Jernbane kaller medlemmene inn til årsmøte mandag 15. mai kl. 17.00. 

Vi viser også til innkalling i medlemsbladet nr 1-2023.

Alstom in Norway vil være vertskap for oss. Adressa er Drammensveien 165, 0277 Oslo. Lokalene ligger ca. 200 m fra Skøyen st. på sjøsida. Følg rekka av bygninger etter den gamle stasjonsbygningen.  

Årsmøtet innledes med et foredrag av Alstom. Alstom er valgt som leverandør av nye lokaltogsett. Enkel bevertning. Årsmøtets avsluttes seinest kl. 21.

Forslag til behandling: leder@jernbane.no eller For Jernbane, Pb 3455 Bjølsen, 0406 OSLO. Ønsker du å stille til valg eller har forslag til kandidater, kontakt valgkomitéen: anderz780@gmail.com.

Innkalling og årsmøtedokumenter finner du her->

Velkommen! 

Publisert i kategori: Valg/Årsmøte 18 Mar 2023

 

Referat fra ekstraord. årsmøte i FJ 12. september 2022

Les referatet her (pdf)->

 

Publisert i kategori: Valg/Årsmøte 24 Oct 2022

 

Ekstraordinært årsmøte i FJ

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Mjøndalen 12. september kl. 17.00. Kallelse med fullstendige opplysninger, saksliste og årsmøtepapirer via lenken nedenfor.

Kallelse med vedlegg

OBS! Omvisning på anlegget Drammen-Kobbervikdalen 12. september

Konstituerende styremøte 13. september

Publisert i kategori: Valg/Årsmøte, Artikler og mediaoppslag 12 Aug 2022

Les mer...

 

Årsmøtet avlyst

Styreleder meddeler at det oppstått en situasjon hvor kallelsen til årsmøtet ikke har nådd ut til alle medlemmene slik vedtektene krever. Således er man kommet til at årsmøtet av formelle grunner ikke kan godkjennes. 

Det vil likevel bli gjennomført et dialogmøte med NJF hvor vi kan komme med forslag til saker vi synes er viktige og som NJF kan jobbe videre med. Medlemmene oppfordres derfor til å delta.

Etter dialogmøtet har styreleder foreslått at styret kommer sammen for å bestemme dato for ekstraordinært årsmøte til høsten.

Vi kan bare beklage den oppståtte situasjonen.

Styret møttes den 2. juni og bestemte at det blir innkalt til ekstraordinært årsmøte den 12. september.2022. Møtested og lokale vil bli meddelt seinere. OBS! Rätt dato for ekstraordinært årsmøte er den 12/9-2022. Vi beklager et siffer falt ut sli at det en tid har stått 2/9. 

 

Publisert i kategori: Valg/Årsmøte 03 Jun 2022

 

Årsmøtedokumenter 2020

Midlertidig Årsberening for 2019-2020 (pdf)->

Regnskap 2019

Revisjonsrappport 2019

Publisert i kategori: Valg/Årsmøte 09 Apr 2020

 

Utsatt årsmøte

Til våre medlemmer

I den situasjonen vi nå har med korona har styreledelsen i FJ  besluttet å utsette årsmøtet som var planlagt i mai/juni på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om sted og ny dato i vårt medlemsblad nr, 2/2020 og her på vår hjemmeside.

Les mer om årsmøtet her (pdf)->

Publisert i kategori: Valg/Årsmøte 17 Mar 2020

 

Sakliste til Årsmøte i FJ 10 april 2019

Sakliste>

Publisert i kategori: Valg/Årsmøte 30 Mar 2019

 

Vedlegg til Årsmøte 2019

 

Vedlegg til Årsmøte 2019>

 

Publisert i kategori: Valg/Årsmøte 30 Mar 2019

 

FJs styre 2018-2019 valgt på årsmøtet 25 april 2018

Foreningens årsmøte den 25 april 2018 var lagt til Norske Togs lokaler i Oslo. Kjell Erik Onsrud, Oslo, ble gjenvalgt som leder for et år. Øvrige styremedlemmer 2018-2019/2020 er nestleder Gunnar A Kajander, Boden/Narvik, Jens Hansen, Asker, Bjørn Bergskaug, Oslo, Per Kvernmark, Bærum og Kim Aastangen, Hobøl.  Varamedlemmer valgt for et år er Torbjørn Endal, Bærum, Vidar Sætre, Bergen og Torbjørn Svendsen, Sigdal. 

Publisert i kategori: Valg/Årsmøte 26 Oct 2017

 

Valgkomitéen

Valgkomitéen har som oppgave å finne kandidater til tillitsverv i FOR JERNBANE. Tillitsvalg skjer på Årsmøtet. 
Kan du tenke deg et verv i FOR JERNBANE (styret eller valgkomitéen) så ta kontakt! Du kan også foreslå andre.

Valgkomitéen består av: 

Anders Lundgren
E-post: 
Mobil: 920 12 597

Den andre posten i valgkomiteen er for tiden vakant.  

Publisert i kategori: Valg/Årsmøte 01 Apr 2017

 

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»