STARTSIDEN / FOR JERNBANE / NASJONAL TRANSPORTPLAN
 

NTP utredningsoppdrag 2025-2036

Les FJs innspill Transportetatenes koordineringsgruppe om utredningsoppdraget

Les hele utredingsoppdraget her

Publisert 01 Nov 2022

 

Åpent brev til Jernbanedirektoratet om KVU Nord-Norgebanen

Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen, Tromskomitéen for jernbane og Jernbane Nord AS har i et åpent brev kritisert flere av forutsetningene for KVU-en.

Les hele brevet her (pdf)->

Publisert 25 Jul 2022

 

Brudd i tariffoppgjøret mellom NLF og CargoNet

Det ble ikke oppnådd enighet mellom NLF (LO Stat) og CargoNet (Spekter) i de såkalte fase tre forhandlingene i årets tariffoppgjør. CargoNet kom ikke NLF i møte på vesentlige områder. Det skriver Norsk Lokomotivmansforbund (NLF). 

Les mere->

Publisert 23 Jun 2022

 

Stortinget: Transportkomiteens innstilling til NTP 2022-2033 er lagt fram

Les innstillingen her->

Publisert 08 Jun 2021

 

FJs kommentarer til NTP 2022-2033

Les hele kommetraen her->

Publisert 28 May 2021

 

NTP 2022-2033 lagt fram

Regjeringens presentasjon og lenk til hele NTP-en her->

Publisert 19 Mar 2021

 

FJs Høringsuttalelse til NTP 2022-2033

Les hele høringssvaret her (pdf)->

 

Publisert 19 Aug 2020

 

Jernbanestatestikk Norge

(OBS! Bla deg ned til det blå menyfeltet med statistikk på JDIRs nettside.)

Jernbanestatistik Norge->

Publisert 26 Nov 2019

 

Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029

Lenk til NTP 2018-2029...

Publisert 29 Sep 2019

 

Uttalelse fra Jernbaneforum Nord

Jernbaneforum Nord (JBFN) har etter sitt møte i Bodø den 2. mai kommet med følgende uttalelse. 

Les hele uttalelsen her (pdf)...

Publisert 22 Jun 2018

 

Jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018-2029 (høringsutgave)

Les handlingsprogrammet her... 

Publisert 30 Apr 2018

 

Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

Kirsti Leirtrø (A) har stillt spørsmål til samferdselsministeren om framdriften av elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanan: Vil samferdselsministeren nå vurdere å holde sine egne valgløfter og komme i gang med elektrifisering av togene i Trøndelag?

Les statsrådens svar her...

Publisert 04 Feb 2018

 

Innspill til NTP 2018-2029

 

Publisert 26 May 2017

 

Innspill NTP 2018-2019

Nedanfor finner du våre skriftlege innspel til Nasjonal Transportplan. For Jernbane deltok også på muntleg høyring for Stortingets Transportkomité den 25. april 2017.

4. juli 2016: arbeidet med høgfartsbaner bør gjenopptas 

2.6.2017: For Jernbane meiner behovet for ny transportinfrastruktur må vurderast samla, korridor for korridor.

Bokmålsutgave

Oversyn over mogelege feilinvesteringar. Jf, at Regjeringa i sitt framlegg til NTP skriver at ein må unngå å gjere kostbare feilinvesteringar.

Bokmålsutgave

Korridorkart; ny nord-sør akse gjennom Oslo

Skjematisk sporplan for avgreining frå ny Oslotunnel

Naturvernforbundets oversyn over forholdet mellom ny veg og ny bane

Publisert 25 May 2017

 

Innspill til NTP 2018-2029

FJs innspill til NTP. Framskynding av høyfartsbaner i Norge.

Les mer (PDF dokument)->

Publisert 02 Apr 2017

 

52 organisasjoner og tre fylkesordførere krever klimakutt i nasjonal transportplan

52 organisasjoner og tre fylkesordførere overleverte i dag et opprop til regjeringen hvor de krever at nasjonal transportplan fører til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren. 

Les mere-> 

Publisert 25 Jan 2013

 

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»