STARTSIDEN / OM FOR JERNBANE / HISTORIE
 

FJs historie

På en konferanse Bø i Telemark den 25. mai 1973, hvor bl.a. kommunevalgte representanter fra i alt 9 fylker var til stede, ble det vedtatt å danne et Landsutvalg for jernbane (LFJ). Over 100 kommuner ble medlemmer sammen med en lang rekke partilag, foreninger, næringsdrivende og privatpersoner. Det ble dannet flere fylkesutvalg av Landsutvalget. Hedmark-utvalget ble stifta 19. november 1974. Kåre Blystad, ordfører i Alvdal 1972-79 ble valgt til første formann. Det ble også dannet en Tromskomité for jernbane. Magnar Hellebust var leder der i 1990. Tromskomitéen var lenge det eneste fylkesutvalg som fortsatt er aktivt. Tromskomitéen er nå helt selvstendig og var i mange år ledet av Vidar Eng. Ny leder er nå Irene Dahl, Tromsø. I Nordland ble det senere etablert en egen aksjonsgruppe for Nord-Norgebanen. Leder er Svein Arnt Uhre, Fauske. Begge de to grupperingene samordner nå i stor utstrekning sine aktiviteter for realiseringen av Nord-Norgebanen.

Les mere-> 

Publisert 31 Oct 2017

 

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»