STARTSIDEN / OM OSS
 

For Jernbane

Vi argumenterer for modernisering og fornyelse av det eksisterende banenettet og utbygging av jernbanen med nye Inter City-lenker på Østlandet, Oslonavet og utvidet pendeltogtrafikk rundt de større byene. Dessuten nye baneavsnitt og stambaneprosjekt på Sør- og Vestlandet og Møre og forlengning av Nordlandsbanen (Nord-Norgebanen), som åpner for en moderne jernbanekorridor til Tromsø med sidebane til Harstad og sammenkobling med det nordkalottiske, internordiske og kontinentale banenettet over Narvik.

Jernbanen er en del av samfunnsbygget. Vi er for at Norge må følge utviklingen å satse på høyhastighetsbaner med en gjennom-førbar standard etter norske forhold. Her er vi åpne for et nordisk samarbeid med utbytte av kompetanse og ressurser. Målet må være å erstatte flyruter på korte- og mellomlange distanser (50 mil og mindre) med høyhastighetstog.

Jernbanens kvaliteter er også viktig å ta til vare som en del av opplevelses- og turisttilbudet. Alle tog skal nødvendigvis ikke gå i 200 eller 250 km/t.

Optimalt må 70% av godstransportene på lange og mellomlange strekninger legges over på jernbanen. Det kommer å kreve effektive overgangsløsninger til ny togteknologi og terminal-systemer.

Målsettingen må være at hele landet skal nås med jernbane og at tilgjengeligheten for de distrikter som ikke nås skal optimaliseres med moderne og miljøeffektive vei- og sjøverts matningsforbind-elser.

Vi samarbeider med andre Pro Rail organisasjoner og nettverk, miljøorganisasjoner og andre nasjonale, internasjonale og regionale virksomheter og grupperinger som virker for jernbanen.

Gjennom informasjon, debatt og egne saker vi løfter fram vil vi øke forståelsen for jernbanens mange fortrinn som transportmiddel. Vi utgir tidsskriftet For Jernbane som kommer ut fire ganger i året.

Antall kommentarer: 1
Publisert 22 Dec 2022 av jernbane

av Tor Kjensjord @ 30 Jan 2018 01:08 pm
Internasjonalt samarbeid som ekspress-langruter, og også regionalt som Øresundtågen, som gir konkurranse med fly. Samarbeid om tekniske regler som kjørestrømtype og høyre/venstre, samt leverandører.
Standardisering. Slutt på grensestopp for personal-og lokskifte.
Mange tekniske nyvinninger er nå kommet.
Symposier bør tilbys.
Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha: (Skriv inn koden)

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»