STARTSIDEN / FOR JERNBANE / STATSBUDSJETT
 

Høringsnotat og tilleggskommentarer statsbudsjettet 2023

Høringsnotat og tilleggsinnspill fra For Jernbane til Stortingets Transport- og  kommunikasjonskomité.

Publisert 24 Oct 2022

 

FJ kommentar: Revidert nasjonalbudsjett og Ringeriksbanen/E16

Les hele kommentaren her (pdf)-> 

Publisert 14 May 2021

 

FJs innspill til Stortingets Transportkomite om planleggingsmidler for Ålgårdbanen

FJ håper Transportkomitéen vil innstille på at en gjenåpning av Ålgårdbanen i Rogaland skal inngå i planarbeidet som Regjeringa foreslår på Jærbanen i 2021.

Les mere-> 

Publisert 10 Dec 2020

 

FJ Høringsinnspill til statsbudsjettet 2021

Les hele høringsinnspillet her (pdf)->

Publisert 20 Oct 2020

 

Revidert nasjonalbudsjett 2020: Disse prosjektene er satt på vent

Samtidig spyttes det inn ekstra penger til Avinor og til byområdene.

Les mere->

Publisert 12 May 2020

 

Samferdselsbudsjettet for 2020. Prop. 1 S (2019–2020)

Tilråding fra Samferdselsdepartementet 20. september 2019, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Publisert 07 Oct 2019

 

Pressemelding: Jernbanen i statsbudsjettet 2020

Høgt aktivitetsnivå på jernbanen med anleggsstart, nye tog og betre togtilbod.

Lese hele pressemeldingen her...

Publisert 07 Oct 2019

 

Venstres alternative statsbudsjett 2018

For Jernbane er imponert over Venstres forslag til økt jernbanesatsing og redusert vegbygging.

Imponerende påplussinger fra Venstre

- håper de andre opposisjonspartiene vil følge Venstre.

Les mere-> 

Publisert 10 Nov 2017

 

Statsbudsjettet. Høring i Stortingets Transportkommite

Vi deltar på høringa for Transportkomiteen på mandag 27 oktober. Dette er innspillet. Vi har fem minutters taletid.
 
STATSBUDSJETTET 2018
Om regjeringens planer realiseres vil vi i 2029 ha sammenhengende motorveg fra Rogaland til Trøndelag i 2029, mens det fortsatt vil være fem år igjen til intercity er ferdig utbygd. Svarer dette på dagens og morgendagens utfordringer, spør leder av For Jernbane, Kjell Erik Onsrud.

Les mere-> 

Publisert 09 Nov 2017

 

Høring for Stortingets Finanskomité

For Jernbane foreslår økte miljøavgifter som skal gå til å bygge ut jernbanen og togtilbudet.

Les mere-> 

Publisert 23 Oct 2017

 

Statsbudsjettet 2018 - for svak jernbaneprofil

Regjeringen vil redusere bevilgningene til jernbaneinvesteringer med over 200 millioner kroner i 2018. Fornyelsen av jernbanenettet skal bare sikres på et minimumsnivå på 2,1 milliarder for å opprettholde leverandørmarkedet. Lyspunktet er planleggingen. Den foreslås økt med vel 400 millioner kroner.

Les mere-> 

Publisert 12 Oct 2017

 

Statsbudsjettet 2017

For Jernbane var i høring for Stortingets transportkomite mandag den 24. oktober 2016. For Jernbane vil bl.a. styrke vedlikeholdet, Inter City, Sørumsand stasjon og Rogfast på skinner. Ringeriksbanen over Sandvika og store vegutbygginger parallellt med jernbanen nedprioriteres.

Les notatet fra Komminikasjons- og transportkomitéen (pdf)

Publisert 24 Oct 2016

 

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»