STARTSIDEN / OM FOR JERNBANE / PRESSEMELDINGER
 

Pressemelding: Skadelig sparekultur?

For Jernbane imøteser resultatene av de granskningene som Samferdselsdepartementet og Bane NOR skal gjennomføre av Follobaneprosjektet. Er det gjort feil eller forsømmelser blir det en sak om garantier, ansvar og om jernbanesektoren har tilstrekkelig kompetanse.

Les hele pressemeldingen her (pdf)->

Publisert 17 Mar 2023

 

Pressemelding: FJ støtter en enhetlig organisering av norsk bane

For Jernbane støtter at persontogtilbudet i pakkene "Østlandet 1 og 2" er tildelt1 ett selskap. For Jernbane har vært kritisk til Solbergregjeringens Jernbanereform.

Les hele pressemeldingen her->

Publisert 10 Mar 2023

 

FJ pressemelding: Forfallet på norsk jernbane må stoppes

Regjeringen har varslet at den vil justere statsbudsjettet for økte priser og lønninger. Skole, helse og politi er nevnt i pressemeldinga. Jernbane er ikke nevnt spesifikt, men det er et stort og stadig voksende forfall på det norske jernbanenettet som må stoppes, sier leder av For Jernbane, Kjell Erik Onsrud.

Les hele preessemeldingen her (pdf)->

Publisert 03 Feb 2023

 

Spordrift AS blir tilbakeført til Bane NOR SF

Regjeringen har besluttet å tilbakeføre Spordrift AS til Bane NOR . Det skriver Bane NOr i en pressemelding.

Les heler pressemeldingen her->

Publisert 19 Dec 2022

 

Statsbudsjettet . FJ pressemeldinger og kommenterar til partienes prioriterig av jernbanen

Høyre stryker med glans på jernbane

MDG innfrir nesten på jernbane

SV overbeviser ikke helt på jernbane

Venstre mer offensiv på Tax-free enn tog

FRP vil flytte penger fra bane til vei

KRF kutter i jernbanen

Publisert 28 Nov 2022

 

FJ Pressemelding jernbanebudsjettet

Svakere jernbanebudsjett 2023

Les hele pressemelding her (pdf)->

Publisert 06 Oct 2022

 

FJ pressemelding: Vedlikeholdsetterslepet på jernbanen må ned.

- Det er ille å høre at reisende med Sørlandsbanen og Go-Ahead ble sittende fast i fem timer søndag 23. januar, sier Kjell Erik Onsrud som er leder av den frivillige organisasjonen For Jernbane.

Les mere-> 

Publisert 24 Jan 2022

 

FJ Pressemelding

MDG solid på jernbane

Les mere-> 

Publisert 02 Dec 2021

 

FJ Pressemelding

Svakt forlik på jernbane

Les mere-> 

Publisert 30 Nov 2021

 

FJ Pressemelding

Ny tysk regjeringserklæring åpner for å prioritere jernbanen

Les mere-> 

Publisert 29 Nov 2021

 

FJ Pressemelding

SV plusser på for jernbanen

- Det er positivt at SV foreslår vel 1,8 mrd. mer til jernbanen på statsbudsjettet for 2022, sier Kjell Erik Onsrud, leder av den frivillige organisasjonen For Jernbane.

Les mere-> 

Publisert 15 Nov 2021

 

FJ pressemelding

Støre svak på jernbane

- Vi er ikke imponert over profilen på Ap-Sp-regjeringens forslag til budsjettendringer for jernbanen, sier Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane.

Les mere-> 

Publisert 08 Nov 2021

 

FJ Pressemelding: Åpen plattform fra Hurdal

I regjeringserklæringen vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet prioritere høyt å ruste opp stamveiene sør-nord og øst-vest, samtidig vil de legge til rette for at jernbanen kan ta en større andel av både person- og godstrafikken. Jernbanen i Norge finnes stort sett bare parallelt med stamveiene. Leder av For Jernbane, Kjell Erik Onsrud, spør hvordan statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil prioritere mellom de to?  En videreføring av Solbergregjeringens firefeltsstrategi bidrar neppe til større markedsandel for jernbanen.

Les mere-> 

Publisert 15 Oct 2021

 

FJ pressemelding: Erna slipper opp gassen

Med sitt forslag til statsbudsjett for jernbanen reduserer avtroppende regjering bevilgningene til drift, vedlikehold og investeringer med nesten 190 millioner i forhold til årets budsjett.

Les mere-> 

Publisert 13 Oct 2021

 

FJ pressemelding: Legger føringer

Les hele pressemeldingen her (Pdf)->

Publisert 06 Oct 2021

 

FJ Kommentar: Kvalitetssikring 2 for Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16

Les hela kommetaren her (pdf)-> 

Publisert 29 Jan 2021

 

FJ Pressemelding: Konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen

Les hele pressemeldingen her->

Publisert 25 Jan 2021

 

FJ Pressemelding: Budsjettenighet med lite løft for jernbanen

Les hele pressemeldingen her (pdf)->

Publisert 02 Dec 2020

 

FJ kommenterer partienes alternative statsbudsjett for 2021

Les kommentarer og pressemelding her->

Publisert 20 Nov 2020

 

FJ Pressemelding: Rødts forslag til alternativt statsbudjett 2021

Les hele pressemeldingen her (pdf)->

Publisert 19 Nov 2020

 

<< Forrige 1 2 3 Neste >>

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»