STARTSIDEN / NYHETER
 

FJ Pressemelding

FJ PRESSEMELDING

Beretningen om varslede toginnstillinger

Leder av for Jernbane, Kjell Erik Onsrud, er bekymret for situasjonen på norsk jernbane. Han ser flere negative hendelser denne uka som uttrykk for en underfinansiert jernbane.

Fra onsdag 12. april har det vært forsinkede og innstilte tog på grunn av et brudd i en sporveksel i Oslotunnelen. Vekselen skal skiftes natt til 15.4. Oslotunnelen er landets mest trafikkerte jernbanestrekning. Her kjører lokaltog, intercity, fjerntog og godstog til store deler av landet. Tunnelen er ikke bygd for dagens omfattende trafikk, og har vært erklært overbelasta helt siden 2007. Det er 16 år sida. Likevel har ikke det politiske flertallet villet bevilge nok penger til å få fram byggeplaner for en ny tunnel. Planleggingen ble midlertidig stoppet i 2021. - Dette er uholdbart, sier Kjell Erik Onsrud. Han håper prosessen som nå er i gang får de nødvendige midlene for å få fram byggeklare planer uten forsinkelser.

Samme uke melder Bane NOR også at Rørosbanen Elverum-Rena, Dovrebanen Brumunddal-Lillehammer og Gjøvikbanen Roa-Gjøvik er stengt pga. flom og ras. I følge Bane NOR er det bare 1/2-parten av stikkrennene(drenering under sporet) som har kapasitet til å takle en 200-årsflom. Flomsikring gikk lenge på en egen pott i statsbudsjettet som heter "Mindre investeringer". Denne ble det kutta i gjennom flere år. I de to siste statsbudsjettene har potten vært kutta helt ut og inngått i de generelle investeringene. For årets budsjett ble de generelle investeringene kutta med ca. 1,5 mrd. Det politiske flertallet har også latt vedlikeholdsetterslepet på jernbanen vokse med over én mrd. i året. - Marginene havner på feil side hele tida, påpeker Kjell Erik Onsrud.

Norsk jernbane følger til stor del 1. generasjons traséer. De berørte banene ble planlagt og bygd for 160-120 år sida. De er naturnære og følger vassdrag og høydekurver i landskapet. Det er vakkert, ikke spesielt effektivt og utsatt for klimaendringene.

Det jobbes med ny nasjonal transportplan som Stortinget skal vedta neste år. I arbeidsutkastet fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet er det sett på 3 scenarier med bevilgninger som er hhv. - 10 %, + 10 % og en videreføring av 2023-bevilgningene. - Jeg håper inderlig at alle høringsinstanser minst vil gå inn for + 10 % alternativet, sier Kjell Erik Onsrud. - En konkurransedyktig jernbane er det mest energieffektive og fremtidsrettede vi kan investere i når det gjelder transport, påpeker han.

Antall kommentarer: 0
Publisert 15 Apr 2023 av jernbane

Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha: (Skriv inn koden)

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»