STARTSIDEN / NYHETER
 

FJ Pressemelding

Svakt forlik på jernbane

- Forliket mellom AP, SP og SV om statsbudsjettet for 2022 er ikke veldig offensivt på jernbane, sier Kjell Erik Onsrud, leder av den frivillige organisasjonen For Jernbane.

SV hadde i utgangspunktet foreslått en tydelig dreining i investeringer fra motorveg til jernbane. - I forliket blir det bare et svakt pust av dette, påpeker Kjell Erik Onsrud. SV hadde foreslått 1,8 mrd. mer til jernbane og 2,4 mrd. mindre til Nye Veier AS.

Potten på jernbanebudsjettet som skal dekke bl.a. godstiltak, sikkerhet og miljø, stasjoner og knutepunkter, reduserer Solberg fra 2,4 i 2021 til 1,1 mrd. i 2022. Dette drastiske kuttet gjør forliket null med. Det bekymrer og skuffer. Gods med tog vokser, men skal vi få til et varig skifte fra veg til bane slik politikerne så lenge har lovet så må det følges opp med investeringer.

Det tre partiene ble enige om var 114 millioner mer til investeringer på strekningen Arna-Voss på Bergensbanen. Strekningen er på planleggingsstadiet under Statens Vegvesen som et fellesprosjekt med parallell E16.  - For Jernbane håper påplussingen betyr at de tre partiene også vil tilrettelegge strekningen for påkobling av en fremtidig Vestlands-/Haukelibane, sier Kjell Erik Onsrud. Om det hensynet ikke tas nå på planstadiet, vil det bli dyrt og omstendelig seinere. En slik bane vil binde sammen det sentrale Vestlandet og det sentrale Østlandet. Dersom E134 bygges ut som 4-felts veg vil det slå beina under fjern- og godstrafikken på både Sørlandsbanen og Bergensbanen. - Derfor er det nødvendig å planlegge for en Vestlands-/Haukelibane nå, sier Kjell Erik Onsrud.

Legger vi til AP og SP sin økning av godsstøtteordninga med 10,3 mill., så øker jernbane med til sammen 124,3 mill. i forhold til Solbergregjeringas budsjettforslag. På den annen side ble de tre partiene enige om 130 mill. mer til rassikring på veg.

124,3 mill. er nesten det dobbelte av hva FRP fikk til for jernbanen i budsjettforliket i fjor. Men FRP fikk også plussa på 1,6 mrd. til veg. Noe tilsvarende ville ikke Støre og Vedum gi Lysbakken og jernbanen i år.

Kontakt: Kjell Erik Onsrud leder@jernbane.no

Antall kommentarer: 0
Publisert 30 Nov 2021 av jernbane

Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha: (Skriv inn koden)

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»