STARTSIDEN / NYHETER
 

NYHETER FRA NETTAVISER

Hold deg oppdatert på de siste jernbane relaterte nyheter fra lokale, regionale, nasjonale og nordiske nettaviser. Sakene lenkes direkte til nettavisene.

 

Vil ha nullutslipp fra alle tog innen 2030

Red. kommentar:

Vi konstaterer at kravet om nye lok på Nordlandsbanen for å erstatte de gamle Di4-lokene er satt på vent. Ingen produsenter av lok kom med tilbud til Norsk Bane. Dermed skal de gamle lokene revideres og forberedes for ERTMS og fortsatt i mange år være dragkraft i loktogene på Nordlandsbanen. Risan nevnte ingenting om omfanget av revisjonen for å kunne forlenge levetiden i overgangsperioden fram til neste generasjon (hybrid)lok kan tas i bruk i persontrafikken på de ikke elektrifiserte strekningene. Heller ikke nevnte han noe om muligheten for å leie inn egnede diesellok fra utlandet som med nødvendige modifikasjoner kan kjøre på norske spor. Det kan tyde på at andrehåndsmarkedet for diesellok i Europa(?) har gått tomt og at produsentene ikke er interessert i en så liten serie lok for leveranse til et forholdsvis marginalt og dessuten "krevende" jernbaneland som Norge om man ikke legger inn en "overpris". 

Risan bør i neste nummer av Jernbanemagasinet redegjøre for omfanget av revisjonen (ombyggingen), tilgangen på reservedeler og i hvor mange år man kan  forvente en forsvarlig driftssikkerhet også for de reviderte Di4-lokene. Noen grad av ambisjoner må finnes også for kvaliteten på persontrafikken med loktog på Nordlandsbanen. Dette er en sak å følge opp både for politikerne  i Nordland og Trøndelag for holde Stortinget "på sporet" når det gjelder loksituasjonen på vår lengste og mest ettersatte stambane. 

 

Kommentarer: 0
Publisert 04 Apr 2020 av jernbane

Navn:

Remember me

E-post:

(optional)
Captcha
CAPTCHA, click to refresh
Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»