STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Merknad til statsbudsjettet for 2019 om Trønder-, Nordlands- og Nord-Norgebanen

Etter innspill i Sandvika 2018-10-03

pk for FJ 2018-09-29

FJ mener at Trønder- og Nordlandsbanen må planlegges som en dobbeltsporet høyfartsbane, i første fase på strekningen Støren–Trondheim–Steinkjer. Traséinnkortinger og elektrifisering Røros–Støren må inngå i planene. En bør videre se nærmere på muligheten for en helt ny trasé Steinkjer–Namsos–Overhalla–Gartland.    

FJ mener at Trønder- og Nordlandsbanen må planlegges som en dobbeltsporet høyfartsbane, i første fase på strekningen Støren–Trondheim–Steinkjer.Traséinnkortinger og elektrifisering Røros–Støren må inngå i planene. En bør videre se nærmere på muligheten for en helt ny trasé Steinkjer–Namsos–Overhalla–Gartland.    

Begrunnelse

  1. Nasjonal korridor
    Vi viser først til NTP 2018–2029 (3.4.3) og strategien om at «alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighets­nett mot Bergen, Trondheim, Göteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger, må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.». FJ mener at Trondheim–Tromsø må tilføyes, da strekningen inngår i en nasjonal samferdselskorridor på linje med de andre.
     
  2. Regional samferdsel
    Spesielt med Trøndelag som et nytt storfylke vil reisedistansene og transportvolumet øke. Nåværende veg- og jernbaneplaner tyder på en lite miljøvennlig utvikling. Den svingete, langsomme og utdaterte banen taper mot vegtrafikken på en stadig bedre E6, planlagt som gjennomgående firefelts motorveg Støren–Trondheim–Steinkjer. Behovet for raske og hyppige tog mellom knutepunktene Røros, Støren, Trondheim, Værnes/Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos vil bli påtrengende.

Kommentarer: 0

Publisert 18 Oct 2018


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»