STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Jernbaneforum 2017 sett med nordnorsk blikk

21.mars foregikk årets nasjo- nale JERNBANEFORUM i Oslo med “fremtidens jernbane” som tema. Samferdselsminis- ter Ketil Solvik-Olsen og jernba- nedirektør Elisabeth Enger åpna det heile med ei oppsummering av re års arbeid med jernba- ne og en heilhetlig strategi for norsk jernbane på mellomlang sikt (innen 2033) og på lang sikt (innen 2060). 
Les hele inlegget (ekstern link til PDF-dok.): Innlegg av Tromskomiteen for jernbane

21.mars foregikk årets nasjo- nale JERNBANEFORUM i Oslo med “fremtidens jernbane” som tema. Samferdselsminis- ter Ketil Solvik-Olsen og jernba- nedirektør Elisabeth Enger åpna det heile med ei oppsummering av re års arbeid med jernba- ne og en heilhetlig strategi for norsk jernbane på mellomlang sikt (innen 2033) og på lang sikt (innen 2060). 
Les hele inlegget (ekstern link til PDF-dok.): Innlegg av Tromskomiteen for jernbane

Kommentarer: 0

Publisert 26 Apr 2017


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»