STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Skritt i riktig retning

For Jernbane setter pris på påplussingene til jernbaneformål som Regjeringen og Krf og Venstre har blitt enige om. Likevel går fornyelsetakten ned med 58,6 millioner fra 2016 til 2017.

Med fortsatt 2016-nivå vil det ta 28 og 1/2 år å hente inn vedlikeholdsetterslepet på jernbanen. Fornyelsen må opp på et høyere nivå og ikke salderes med fra år til år. Etterslepet bør hentes inn på 10 år. 280 millioner mer til planlegging er fremdeles 54 millioner under det som er mulig å utnytte til intercity og elektrifisering av Trønderbanen. 150 millioner mer til investeringer er 221 millioner mindre enn hva Jernbaneverket kunne ha nyttegjort seg. Aktuelle prosjekter er Sørumsand stasjon (130 mill) økt kapasitet i Osloområdet (231 mill) og Jaren hensettingsspor (10 mill). Det betyr at Jernbaneverket må prioritere mellom disse prosjektene. Jernbanen har sin styrke i lange og tunge transporter. Jernbanens rolle i det grønne skiftet vil være å elektrifisere disse transportene og flytte dem fra luft og veg til bane. Mange av dagens strekninger følger fortsatt traseene fra før 2. verdenskrig med mye svinger og enkeltspor. For Jernbane imøteser en sterkere satsing på jernbanen i arbeidet med 2018-budsjettet.

Kommentarer: 0

Publisert 04 Dec 2016


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

2021 is the European Year of Rail

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»