STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

FJ pressemelding: SV styrker jernbanen

Enigheten om statsbudsjettet for 2024 fører til 300 millioner mer til vedlikehold av jernbanenettet.

Enigheten om statsbudsjettet for 2024 fører til 300 millioner mer til vedlikehold av jernbanenettet.

Dette er en god nyhet, sier Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane. Behovet for fornyelse er stort og har vært kraftig voksende over mange år. Mange komponenter har nådd sin tekniske og økonomiske levealder. Antallet forsinkelser og innstillinger vokser når strøm, sporveksler og signal svikter. Et mer ekstremt vær gjør heller ikke situasjonen bedre. Tross de 300 millionene vil etterslepet likevel vokse med 1,5 mrd. neste år. På riksveg skal det hentes inn etterslep på 100 mill., slik regjeringas opplegg er.

- Budsjettenigheten må være et kraftig signal til AP og SP om å stanse veksten i vedlikeholdsetterslepet fra 2025, sier Kjell Erik Onsrud. - Jernbane er den mest energieffektive og klimavennlige motoriserte transportformen vi har. I energi- og klimakrisens tid bør regjeringen også planlegge for bygging av mer ny jernbane i 2025, ikke for økt bil- og flytrafikk, sier Kjell Erik Onsrud. 

Kommentarer: 0

Publisert 03 Dec 2023


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»