STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

FJ pressemelding: Venstre setter luftfarten høyere enn jernbanen

For 2024, som for 2023, foreslår Venstre i sitt alternative statsbudsjett å kompensere Avinor for bortfall av Tax-free inntekter med 1100 mill. På jernbanen foreslår partiet å øke vedlikeholdet med halve beløpet; 500 mill. -

For 2024, som for 2023, foreslår Venstre i sitt alternative statsbudsjett å kompensere Avinor for bortfall av Tax-free inntekter med 1100 mill. På jernbanen foreslår partiet å øke vedlikeholdet med halve beløpet; 500 mill. - Det er positivt at Venstre vil ta et større ansvar for det galopperende vedlikeholdsetterslepet, sier Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane.

Etterslepet går ut over punktligheten og jernbanens tillit i samfunnet. 500 mill. er dobbelt så mye som partiet ville plusse på i fjor. På den annen side er det 300 mill. svakere enn SVs forslag, og betyr at etterslepet fortsatt ville vokst med 1300 mill. kr. i 2024.

Venstre prioriterer 580 mill. mer til kollektivtilbudet i byene, men partiet foreslår ikke noe spesifikt til billigere togbilletter slik SV har gjort med 127 mill.

Venstre vil også nedskalere motorvegbygging, og foreslår 1 mrd. mindre til dette formålet. På den annen side foreslår ikke Venstre mer til bygging eller planlegging av nye dobbeltspor, påpeker Kjell Erik Onsrud. - Det grønne skiftet trenger en konkurransedyktig jernbane som binder landet sammen, sier han.

Kommentarer: 0

Publisert 28 Nov 2023


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»