STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Problemer for Vy konsernets svenske datterselskap Vy Tåg AB

Forsinkelser og mangel på komfort er dyrt. Problemene for Vy-konsernets svenske datterselskap Vy Tåg AB har kostet selskapet over to millioner svenske kroner i bøter fra Trafikverket. Det skriver den svensk regionavisa Norrbottens Kuriren.

 

 

 

Vy Tågs nattog mellom Stockholm og Luleå/Narvik består av innleide vogner og lok fra Trafikverket Fordonsresurser (jf. Norske Tog AS i Norge).  Dette er eldre vogner fra 80- og 90-tallet, som tross gjennomgått renovering i perioden 2006-2008, ikke svarer opp til dagens krav på langdistanse nattog. Nye togsett i nattogstrafikken  i Sverige leveres ikke før om fire-fem år. Som det framgår har man problemer med å klare et fullverdig nattogstilbud, og klagene bare vokser. Bildet er av Vy Tågs sørgående nattog 93 i Boden 12. juni 2023. Foto Gunnar A. Kajander, FJ.

Vy-konsernets datterselskapet Vy Tåg får dermed fratrekk i erstatningen fra Trafikverket for påtalte mangler ved nattogstrafikken til og fra øvre Norrland og Narvik. Det handler om manglende punktlighet, innstilte tog og manglende komfort som trasige toaletter og ventilasjon som ikke fungerer.

Ved utbetaling av Vy Tågs kompensasjon for driften av strekningen Stockholm -Luleå-Narvik i første kvartal 2023 ble fratrekket 152 000 svenske kroner. Over halvparten gjaldt 16 trasige toaletter eller dusjer, og resten gjaldt 28 forsinkelser.

I en kommentar til den svenske storavisa Dagens Nyheter uttaler Vy Tågs næringssjef Petter Östmark, at de avstengte toalettene eller dusjene utgjør mindre enn én promille av den totale mengden som er tilgjengelig,

Etter at selskapet overtok trafikken på strekningen fra SJ i desember 2020, er den totale bøtesummen nå oppe i drøyt 2,140 millioner svenske kroner. Det ifølge den gjennomgang avisa Norrbottens Kuriren har gjort av de kontraktsfestede sanksjonene mot Vy Tåg AB.  

Bøtesatsen for innstilte tog er 100 000 svenske kroner per tur, og et ødelagt toalett eller dusj ligger på 5 000 kroner. For sommeren 2022 fikk selskapet betale over en halv million svenske kroner for mangler ved ventilasjonen.

Trafikverket har ikke gjennomført noen kontroller av renholdet om bord, men det vil bli gjennomført stikkprøver etter sommeren. Dette etter at det er innkommet flere klager på dårlig reinhold skitne vogner traller, som også er framført til Allmänna Reklamationsnämnden.

Trafikkavtalen mellom Trafikverket og Vy utløper 14.desember 2024.

Kilde: Norrbottens Kuriren 7. juli 2023.

Oversatt og redigert til norsk av webredaksjonen

 

Kommentarer: 0

Publisert 09 Jul 2023


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»