STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

FJ pressemelding. Tar ikke forsinkelsene

I revidert nasjonalbudsjett får både veg- og jernbanesektoren mer penger nå på grunn av lønns- og prisvekst. Det er selvfølgelig positivt, og sektorene behandles likt i så måte. Men det er likevel noen skjevheter, påpeker Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane.

Regjeringen Støre benytter anledningen til å øke vedlikeholdet på riksveg med 1044,7 mill. kr. Det gjør de ikke for jernbanenettet. Regjeringen synes fornøyd med status quo hvor vedlikeholdsbehovet lenge har økt med mer enn en milliard i året. Gammel og utslitt bane gir flere feil, forsinkelser og innstillinger. Forsinkelsestimene økte med over 10.000 fra 2021 til 2022. Det rammer jernbanes kunder.

Støre-regjeringas forfordeling mellom riksveg og jernbane svekker togets relative konkurranseevne. Støre har siden 2021 tatt igjen vedlikeholdsetterslep på riksveg med ca. 400 mill. per år. På jernbanenettet har han latt det vokse med sammenlagt over 3 milliarder.

For Jernbane mener at det ikke burde være vanskeligere å finne en ekstra vedlikeholdsmilliard til jernbanen enn til riksvegene. - I motsatt fall bør elendigheten deles likt, og jernbanen få ekstramilliarden denne gangen, sier Kjell Erik Onsrud.

Vegvesenet og Nye Veier betaler vel ikke noe utbytte, men regjeringa foreslår at Bane NOR skal betale 50 mill. Dette er penger som i stedet kunne styrket støtteordningen for gods fra veg til bane. Tatt i betraktning at togselskapene også betaler kilometeravgift så er støtteordningen p.t. ingen netto støtte.

Støre styrker også kulturminner på jernbanen med 2,5 mill. Det er jo en hyggelig sak, men om ikke fornyelse og investeringer øker snart, er det kulturminner som etter hvert blir den store poste

Kommentarer: 0

Publisert 12 May 2023


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»