STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

FJ pressemelding: Vedlikeholdsetterslepet på jernbanen må ned.

- Det er ille å høre at reisende med Sørlandsbanen og Go-Ahead ble sittende fast i fem timer søndag 23. januar, sier Kjell Erik Onsrud som er leder av den frivillige organisasjonen For Jernbane.

Det er ille å høre at reisende med Sørlandsbanen og Go-Ahead ble sittende fast i fem timer søndag 23. januar, sier Kjell Erik Onsrud som er leder av den frivillige organisasjonen For Jernbane.

- Det er også dårlig reklame både for person- og godsreiser med tog. Det er umulig å sikre jernbanen 100 prosent mot feil og forsinkelser, men sannsynligheten blir lavere jo bedre vedlikeholdt bane og tog er, påpeker han.

I følge Bane NOR ble mer enn 90 % av det norske jernbanenettet bygd for mer enn 60 år sida. Sørlandsbanen på den aktuelle strekningen ble planlagt og bygd ut mellom 1923 og 1935, og fikk elektrisk drift i 1948. I følge media var det strømproblemer som førte til at Go-Aheads tog ble stående. Nå skal kjørestrømanlegget mellom Neslandsvatn og Kristiansand endelig byttes ut. Bane NOR planlegger for at arbeidene skal settes i gang i sommer.

Regjering og Storting har lenge latt vedlikeholdsetterslepet vokse. Ved utgangen av 2021 var det på 23,3, mrd. kr, og er beregna å øke med 1,1 mrd. i løpet av 2022. - Det er ikke holdbart, mener Kjell Erik Onsrud.

Bane NOR har beregna at 24 % av jernbanenettet, regna etter gjenanskaffelsesverdien, har en slik tilstand at det bør fornyes innen 12 år eller kortere. I følge rapporten er tilstanden for spor og kjørestrøm dårligst. Om tilstanden ikke skal forverres, må jernbanenettet fornyes for om lag 9 mrd. kroner årlig t.o.m. 2033. I Hurdalsplattformen lover regjeringa både en offensiv jernbanepolitikk og å redusere vedlikeholdsetterslepet. - Jeg har derfor store forventninger til statsbudsjettet som de skal legge fram til høsten, understreker Kjell Erik Onsrud.

Kommentarer: 0

Publisert 24 Jan 2022


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»