STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

FJ Pressemelding

MDG solid på jernbane

Hittil har MDG levert best på jernbane, sier Kjell Erik Onsrud, leder av den frivillige organisasjonen For Jernbane. MDG foreslår 2,8 mrd. mer til jernbanen i 2022. Det er en mrd. mer enn SVs primære forslag.

Med en mrd. mer til vedlikehold er MDG "bare" 100 mill. fra å stoppe veksten i vedlikeholdsetterslepet på jernbanenettet. Etterslepet er nå beregnet til 23,3 mrd. Til godsinvesteringer vil MDG sette av 550 mill. mer enn regjeringa. Det er positivt når gods med tog vokser. Men det krever store investeringer både for å holde på dagens godskunder og få nye og dermed mere gods over på jernbane. MDG vil også sette av 750 mill. mer til planlegging.

-Det er nødvendig for å kunne satse videre på norsk jernbane, påpeker Kjell Erik Onsrud.

MDG foreslår også å bevilge 2,8 mrd. for å kunne senke kollektivtakstene i hele landet med 20 %. Onsrud trekker særlig fram forslaget om at barn skal kunne reise gratis sammen med sine foreldre. Med dagens priser blir en familiereise med tog tur-retur uforholdsmessig dyr. Da blir valget bilen for de som har tilgang.

Poenget er å at det må være balanse mellom billettpris og tilbud. Forutsetningen er at tilbudet er godt nok, det gjelder særlig for reisetid og frekvens, for at flere skal velge å reise kollektivt. Lavere priser alene bidrar neppe til å øke kollektivandelen. For store deler av norsk jernbane er reisetidene i dag for lange og frekvensen for lav. Da mener Onsrud at det er mer fornuftig å bruke en større andel av pengene på å bygge ut tilbudet.

MDG har også foreslått å omprioritere 7,5 mrd. fra motorvegbygging til jernbanen og klimavennlig kollektivtrafikk og som en del av inndekninga.

-Det er i så fall helt på linje med hva For Jernbane mener sier Kjell Erik Onsrud.

Tog bruker en brøkdel av energien i forhold til bil og fly. Man får ikke glemme kravene på energieffektivitet når alt skal elektrifiseres. Med tog og bybaner behøver heller ikke energien mellomlagres i batterier og hydrogen, noe som medfører et betydelig energitap.

-Nå sitter vi med fasiten fra regjeringa og SV sitt budsjettforlik for 2022. Det blir totalt 124,3 mill. mer til jernbane enn hva Solbergregjeringa foreslo. Men med tanke på at arbeidet med 2023-budsjettet er i gang er MDG-budsjettet mer oppløftende å forholde seg til, uttaler Kjell Erik Onsrud. 

Kontakt: Kjell Erik Onsrud leder@jernbane.no

 

 

Kommentarer: 0

Publisert 02 Dec 2021


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»