STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

FJ Pressemelding

Ny tysk regjeringserklæring åpner for å prioritere jernbanen

Ny tysk regjeringserklæring åpner for å prioritere jernbanen

Den tyske jernbanealliansen "Allianz pro Schiene" melder dette i en kommentar den 25. november. Tyskland hadde også valg i høst, og får en ny rød-grønn-gul regjering bestående av Sosialdemokratene, De grønne og Fridemokratene.

For Jernbane håper dette kan gi inspirasjon og drahjelp i de norske forhandlingene om statsbudsjettet, sier leder av For Jernbane, Kjell Erik Onsrud. AP og SP foreslår bare en liten justering i Solbergbudsjettet for jernbanen. SV har foreslått ca. 1,8 mrd. mer til jernbane.

Dette er de viktigste punktene i den nye tyske regjeringserklæringa som berører jernbanen:

  • Det skal investeres betydelig mer i jernbane enn i veg.

  • Lastebilavgifter (LKW-maut) skal kunne investeres i hele transportsektoren, ikke bare i veg som hittil.

  • Antall personkilometer med tog skal dobles innen 2030. Merkel-regjeringas mål var å doble antall reisende innen 2030, dvs. at en som reiser 5 km og en som reiser 300 km teller like mye. Nå vil det bli viktigere også å få de lange reisene over på tog.

  • Målet om å øke jernbanens andel av godstransportene (tonnkilometer) fra dagens 19 % til 25 % i 2030. videreføres fra Merkel-regjeringa. Den nye regjeringa vil fremme automatisering og digitalisering innen godstrafikken. Sportilknytning til nye og eksisterende næringsparker skal fremmes.

  • Jernbanenettet skal vokse, ikke krympe som hittil. Nedleggelser skal unngås. Nedlagte baner skal gjenåpnes.

  • Flere mellomstore byer skal igjen få stopp av fjerntog.

  • Regjeringa vil jobbe for flere nattog i Tyskland og EU.

  • Bedre togtilbud skal erstatte korte flygninger.

  • Regjeringa vil jobbe mot dumpingpriser på fly i EU.

Lenke til Allianz pro Schiene:

https://www.allianz-pro-schiene.de/presse/pressemitteilungen/auf-den-verkehrsminister-kommt-es-an/

Kontakt: Kjell Erik Onsrud leder@jernbane.no

Kommentarer: 0

Publisert 29 Nov 2021


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»