STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

FJ pressemelding

Støre svak på jernbane

- Vi er ikke imponert over profilen på Ap-Sp-regjeringens forslag til budsjettendringer for jernbanen, sier Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane.

Støre svak på jernbane

08-11-2021

- Vi er ikke imponert over profilen på Ap-Sp-regjeringens forslag til budsjettendringer for jernbanen, sier Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane.

Regjeringen foreslår 10,3 mill. ekstra til godsoverføring fra veg til bane. Den skriver at det vil opprettholde støtteordningen for gods på jernbane på dagens nivå.

- Vi er sjølsagt glad for at også Støreregjeringen vil videreføre denne ordninga, sier Kjell Erik Onsrud.

Den ble innført i 2018 etter alvorlige tilbakemeldinger fra godstogselskapene om sviktende lønnsomhet og nedleggelse. Ordninga skulle være midlertidig, tre år, inntil effektene av godsinvesteringspakka begynte å hjelpe på konkurranseevne og lønnsomhet. Imidlertid har denne pakka bare vært halvveis fulgt opp av Solbergregjeringen, påpeker Kjell Erik Onsrud.

Når For Jernbane mener Støreregjeringen er svak på jernbane, er det blant annet fordi den godtar Solbergregjeringens forslag til kutt i den potten som også skal dekke godsinvesteringer med 1,3 mrd. Gods på bane viser for tida sterk vekst og stor etterspørsel. Samtidig er det store behov for investeringer i sporkapasitet og terminaler. Støreregjeringen svikter å følge opp.

Støreregjeringen godtar også Solbergs forslag om å la vedlikeholdsetterslepet på jernbanenettet vokse. Om ikke utviklinga snart snus vil det føre til forsinkelser og innstillinger i togtilbudet, advarer Kjell Erik Onsrud.

Videre godtar Støre utviklinga med stadig mindre midler til planlegging av morgendagens jernbane. Dette rimer dårlig med Hurdalserklæringens løfter om å føre en ambisiøs jernbanepolitikk, ville realisere intercity og bygge Nord-Norge-banen.

 - Å få maksimalt ut av dagens jernbanenett med gods og et pålitelig tilbud over tid, burde være en lavthengende frukt, sier Kjell Erik Onsrud.

Gjennom budsjettforliket i fjor mellom Solbergregjeringen og FRP fikk jernbanen netto 65 millioner kroner mer til planlegging og grunnerverv. For Jernbane har foreslått å omprioritere fra 4-felts veg til jernbane på statsbudsjettet.

 - Det ville de fått støtte til fra Rødt, SV og MDG, tror Kjell Erik Onsrud. 

Kommentarer: 1

Publisert 08 Nov 2021


av TK @ 09 Nov 2021 02:20 pm
De som ønsker at coronatidens støtte til kollektivtrtafikk skal bestå, støtt mdg.
Nesten totalt sammenbrudd kommer, med r.s forslyoyoag.,
Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»