STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

OnRail starter godstog Fauske-Oslo

Det nye togselskapet Onrail gjør et nytt sprang. Nykommeren på norske jernbaneskinner bestiller to råsterke og miljøvennlige hybridlokomotiver. De settes inn i trafikk på Nordlandsbanen for å flytte gods fra vei til bane, der fisk vil få høy prioritet på toget. 

Les mere->

Satser grønt med nye hybridlokomotiver->

Kommentar

Kommentar

Det betyr at flere kontainerne som fraktes med OnRail skal videre på trailere nordover fra Fauske og tilbake med returlast på en belastet E6 og tilknyttede riks- og fylkesveier. Hvor man dessuten er avhengig av ferjekapasiteten over Tysfjord, da primært på strekningen Drag-Kjøpsvik, men også Bognes-Skarberget. Dessuten Bognes-Lødingen for transporter til/ fra Lofoten og Vesterålen. I tillegg til den overlappende trailertrafikken over kombiterminalen i Narvik.

Etter åtte års opphold har det oppstått ytterligere forsinkelser med levering av den kontainerbåt som skal trafikkere Nord-Norge-linjen mellom Bodø-Tromsø/ Alta med mellomanløp, etter at den gamle ble tatt ut av drift i 2013. Vi må kunne forutsette at OnRail da forlenger noen av sine godstog på Nordlandsbanen til Bodø for omlasting til Nord-Norge-linjen, når den er tilbake i drift. Det for å holde trailertrafikken til/ fra Fausketerminalen nede på et skapelig nivå både av hensyn til slitasjen på et ettersatt veinett, ferjekapasiteten og mest av alt  tryggheten på et veinett med lav sikkerhetsgrad.

Flere konkurerende godstogsoperatører på Nordlandsbanen kan skape en del utfordringer, uten at vi dermed har direkte innvendinger mot at OnRail etablerer seg med direkte godstog Alnabru-Fauske. Men I denne sammenheng er vi opptatt av at mest mulig av kontainergodset på Nordlandsbanen nord for Fauske/ Bodø må over på Nord-Norge-linjen, når den starter opp igjen, forhåpenligvis i 2022/23. 

Gunnar A  Kajander, webred. 

Kommentarer: 0

Publisert 27 Oct 2021


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»