STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

FJ Pressemelding: Åpen plattform fra Hurdal

I regjeringserklæringen vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet prioritere høyt å ruste opp stamveiene sør-nord og øst-vest, samtidig vil de legge til rette for at jernbanen kan ta en større andel av både person- og godstrafikken. Jernbanen i Norge finnes stort sett bare parallelt med stamveiene. Leder av For Jernbane, Kjell Erik Onsrud, spør hvordan statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil prioritere mellom de to?  En videreføring av Solbergregjeringens firefeltsstrategi bidrar neppe til større markedsandel for jernbanen.

I regjeringserklæringen vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet prioritere høyt å ruste opp stamveiene sør-nord og øst-vest, samtidig vil de legge til rette for at jernbanen kan ta en større andel av både person- og godstrafikken. Jernbanen i Norge finnes stort sett bare parallelt med stamveiene. Leder av For Jernbane, Kjell Erik Onsrud spør hvordan statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil prioritere mellom de to?  En videreføring av Solbergregjeringens firefeltsstrategi bidrar neppe til større markedsandel for jernbanen.

Skal Støre og Vedum nå målet i plattformen om å kutte klimagasser fra transportsektoren, er en større andel transport på skinner en riktig prioritering, sier Kjell Erik Onsrud. Tog og bybane er den mest energieffektive formen for motorisert transport vi har. Dermed blir også utslippene lave. Ny bane har høye utslipp i en utbyggingsfase, slik som motorveg. Da gjelder det å velge gode helhetlige konsepter og prosjekter som gir netto kutt på noen års sikt.

I plattformen står det bl.a. at det skal være enkelt og rimelig å reise raskt og klimasmart mellom landsdelene, de store byene og til utlandet. For Jernbane forventer at det betyr at SP og AP minst vil følge opp Solbergregjeringens forslag om å utrede høyhastighetsbane Oslo-Trondheim, fortsette samarbeidet med svenskene om ny bane Oslo-Stockholm og følge opp sitt eget vedtak om å bygge Nord-Norge-banen.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum vil øke bruken av biodrivstoff og legge til rette for utslippsfri innenriks flytrafikk. Det har noen begrensinger, påpeker Kjell Erik Onsrud.

Råvarene til biodrivstoff skal hentes ut av et økosystem som allerede er under sterkt press. Biodrivstoff lages i dag i hovedsak av landbruksprodukter. Jordbruksarealene er også under press fra nedbygging og intensiv drift.  For å tilfredsstille kravet om å bruke minst 20 % biodrivstoff i veitrafikken, ville norske biler i 2020 brukt rundt 700 millioner liter biodrivstoff. I følge forsker Bjart Holtsmark ved SSB, ville trolig produksjonen av dette biodrivstoffet krevd et areal som er to - tre ganger så stort som hele det norske jordbruksareal for kornproduksjon. Bærekraftig bruk av biodrivstoff vil sannsynligvis ikke kunne utgjøre de store volumene.

Batterier har også sine skyggesider. Produksjonen krever metaller og mineraler som må hentes ut av naturen. Allerede ser vi store protester mot naturinngrep ved vindkraftutbygging og ny gruvevirksomhet med dumping av avfall i norske fjorder. Litium-ion batteriene er også altfor tunge og inneholder for lite energi per kilo til at de kan drifte noe annet enn små fly.

- Å prioritere og bygge ut jernbanen er et sikkert kort, sier Kjell Erik Onsrud. Jernbane er "hyllevare". Den kan driftes direkte på norsk vannkraft uten at energien må ta veien om batterier eller hydrogen med påfølgende energitap. Der har vi en "evighetsmaskin". I motsetning til fly som bare dekker endepunktene, kan tog ha flere stopp underveis, og på den måten "ta hele landet i bruk".

Kommentarer: 0

Publisert 15 Oct 2021


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»