STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

FJ pressemelding: Erna slipper opp gassen

Med sitt forslag til statsbudsjett for jernbanen reduserer avtroppende regjering bevilgningene til drift, vedlikehold og investeringer med nesten 190 millioner i forhold til årets budsjett.

Med sitt forslag til statsbudsjett for jernbanen reduserer avtroppende regjering bevilgningene til drift, vedlikehold og investeringer med nesten 190 millioner i forhold til årets budsjett.

Det er ingen tvil om at det er et høyt investeringsnivå for tida, men hvor skal vi videre etter at prosjektene på lista er ferdig? Bevilgningene til planlegging har stadig gått nedover. I 2018 var den på ca. 2,14 mrd. For i år er den på ca. 1,18 mrd. Hva som foreslås for 2022 er litt uklart siden "planlegging av investeringer" ikke lenger er en egen post, men flytta til sekkeposten for "investeringer". Det samme er delvis overordnet planlegging og utredninger samt ERTMS signalanlegg. For Jernbane frykter at forslaget betyr en reell nedgang.

Ut fra tidligere signaler fra Solbergregjeringen synes det som større ambisjoner for jernbanens infrastruktur stopper ved indre IC på Østlandet, pluss Vossebanen, litt dobbeltspor på Jærbanen og el-drift på deler av Trønderbanen.

Solbergregjeringen foreslår at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen skal fortsette å vokse, neste år med ca. 1,1 mrd. På riksveg vil Solberg redusere etterslepet med 350 mill. Forslaget er bra for veg, men uholdbart for jernbanen. Det er særlig store behov for vedlikehold og fornyelse av banelegemet og kjørestrømanleggene. De to siste åra har det ikke vært drevet rens av pukken som sporene ligger i, og mange gamle strømmaster av tre er overmodne for utskifting. Punktlighet og regularitet i togtrafikken var bra i 2020, men med planlagt økt togtrafikk vil belastningen på banene øke. Vi kan nå et punkt med flere innstillinger og hvor hastigheten må settes ned.

Gods behandles stemoderlig i forslaget. Med Jernbanereformen ble det innført infrastrukturavgift. De aller fleste persontog får dette kompensert, men ikke godstogene. Godstogselskapene betalte 17 mill. kr mer i avgifter i 2020 enn i 2019. Nødvendige installasjoner av dyrt utstyr for nytt signalanlegg dekkes for de aller fleste persontog. Godstogeiere kan søke om å få dekket inntil halvparten av kostnaden. For lastebilene har Solbergregjeringen bygd ut 4-felts veger i stort omfang og åpnet veiene for 60-tonns trailere. Skal godstogene bli mer konkurransedyktige må det kunne kjøres lengre tog som tar med flere varer og dermed lavere enhetskostnad. For at lange godstog skal kunne møtes på vårt i hovedsak enkeltsporede nasjonale jernbanenett, trengs det flere og forlengede møtespor (kryssingsspor). Potten slike investeringer skal dekkes av foreslår Solbergregjeringen å kutte fra 2,4 mrd. i år til 1,1 mrd. i 2022. Det er uholdbart. For Jernbane etterlyser også bevilgning til ny godsterminal for Trondheim og til utbygging av Alnabruterminalen, navet i gods på bane i Norge.

Når regjeringen Støre overtar budsjettet forventer vi budsjettendringer som griper fatt i utfordringene i tråd med hva det nye stortingsflertallet gikk til valg på. 

For Jernbane

Kjell Erik Onsrud, leder

Kommentarer: 1

Publisert 13 Oct 2021


av tk @ 13 Oct 2021 01:27 pm
Nordnoorgebanwn mpå bygges, elektrifisering solørbanen og forbindelse halden - strømstad oppstartes samt trase nye oslo - sthlm.
mdg var ikke fornøyd med budsjettforslaget.
Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»