STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Nord-Norgebanen kan ikke selges inn som et miljøprosjekt

Redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima er skeptisk til utbyggingen av Nord-Norgebanen. – Gigantutbyggingen vil sette et enormt klimaavtrykk. 

Les mere->

Redaksjonell kommentar.

Redaksjonens kommentar

Her må man være enig med Kriss Rokkan Iversen. Nord-Norgebanen skal bygges som en moderne bane med de tekniske løsninger for banebygget som er gjennomførbart i forhold til nordnorsk topografi. Kompetansen finnes både nasjonalt og internasjonalt. En moderne Nord-Norgebanen kommer dessuten å kreve en betydelig moder-nisering av Nordlandsbanen og tiltak på Ofotbanen, for att hele banekorridoren nord-syd og sammenføringen med det svenske og finske banenettet over Narvik skal gi så optimal effekt som mulig. Klimafaktoren inkludert.

Det er ingen seriøs aktør eller folk flest som ikke har forståelse for de utfordringer som særlig en følsom næring som reindriften støter på, med de barrierer jernbane og veinett skaper i reindriftsområdene. Men det er staten som byggherre som må planlegge og gjennomføre baneprosjektet i nord med hensyn til interessekonflikter og kvalitetskrav. Staten må levere de løsninger for banebygget som kreves for å avverge eller så langt som mulig redusere de skader og belastninger det påfører næringer og andre interesser som er særlig utsatte. Det både i anleggsperioden og når banen er i drift. Her må forutsetningen være at reindriftsnæringen tas inn i planprosessen fra første dag.

Men det betinger at staten og næringen har en tilnærming til konflikten som gir løsninger som tar hensyn til næringens behov, samtidig som man ivaretar helheten i prosjektet både nasjonalt og regionalt. Fordeler og ulemper må sorteres i rett ordning med de forutsetninger som gis for å komme fram til en løsning alle parter kan leve med, selv om den ikke fullt ut er optimal.

På jernbanen er det fremst tiltak på fjellovergangene på Bergens-, Dovre- og Nordlandsbanen som er berørt. De prosjekter som skal sikre reindriftens interesser i forhold til jernbanen (reingjerder, passasjer og andre relevante tiltak) må kunne intensiveres med at Bane NOR får de midler som kreves. For Nord-Norgebanen må tiltak som ivaretar reindrifstnæringens interesser være inne i planprosessen så å si fra start. 

Nord-Norge får ikke risikere å havne i ei transportmessig bakevje i forhold til resten av landet. Heller ikke som en del av Nordkalotten. Da på grunn manglende tiltak for å sikre naturbaserte næringer mot negativ påvirkning av viktig strategisk infrastrukturutbygging. Men å gi en næring «veto» og dermed «låse inn» landsdelen og Nord-kalotten i en perifer tilstand i flere generasjoner fremover, vil være negativ samfunnsbygging i forhold til prinsippet om at hele landet skal med på tilnærmet like vilkår.

Kommentarer: 1

Publisert 21 Apr 2021


av TK @ 22 Apr 2021 05:32 pm
Dere alle nye baners banemenn
Ringerikssbanen bygges kanskje men her får dere nok stoppet nordnorgebanen igjen...
Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»