STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Lokallag i MDG vil ta ut Nord-Norgebanen fra partiprogrammet

Kommentar: Gunnar A Kajander, nestleder FJ

Det skulle overraske flere enn undertegnede om landsmøtet i MDG skulle votere for et partiprogram hvor Nord-Norgebanen er tatt ut. Det skulle i så fall bli et merkbart frafall for partiet i nord ved valget i høst. Å forsøke vinne det tilbake om fire år blir heller ingen lett øvelse, så sterkt som banesaken har rotet seg i nord.

Kommentar: Gunnar A Kajander, nestleder FJ

Det skulle overraske flere enn undertegnede om landsmøtet i MDG skulle votere for et partiprogram hvor Nord-Norgebanen er tatt ut. Det skulle i så fall bli et merkbart frafall for partiet i nord ved valget i høst. Å forsøke vinne det tilbake om fire år blir heller ingen lett øvelse, så sterkt som banesaken har rotet seg i nord.

For Nord-Norge nord for Fauske/Bodø er det lite trafikale fordeler å hente ut av bare en elektrifisering av Nordlandsbanen. Det er et av flere samferdselstiltak som skulle vært påbegynt for minst 10 år siden, og vært fullført sammen med trafikkstyringssystemet ERTMS, forlengede kryssingsspor, innføring av nye togsett og flere avganger. Dessuten en betydelig utbygging av vei- og utvidede sjøforbindelser for å klare fungerende transportlinjer i kombinasjon med jernbanen videre nordover. Det i forkant av full jernbaneutbygging til Tromsø. Da hadde de første uttakene av klimavinsten på vår lengste dieselbane vært innført på konto. Etterslepet er så påtagelig at alle partiene på Stortinget har et betydelig forklaringsproblem overfor hele den nordlige landsdelen.

Bygges ikke Nord-Norgebanen taper man (for generasjoner framover) de muligheter som gis med en sammenføring av stamnettet i nord over Narvik, som utvikling av nye internordiske togsystem med alternative reise- og godsstrømmer, også opp mot europeiske og euroasiatiske jernbanekorridorer. Da forutsatt en modernisering av Nordlandsbanen for realisering av en moderne jernbanekorridor Trondheim-Tromsø med sidebane til Harstad.

All ny infrastruktur såvel som intensivert vedlikehold og modernisering av det eksisterende jernbanenettet medfører miljø- og klimabelastninger, men metoder for å minimere miljø- og klimaeffektene utvikles stadig. Her er vi som et lite land imidlertid avhengige av å kunne importere kompetanse og anleggsressurser fra de mer framgangsrike jernbanelandene, med et atskillig større erfaringsgrunnlag i moderne anleggssystemer, også i forholdsvis vanskelig topografi.

Utbyggingen av høyfartsnettet rundt i verden er nå oppe i ca. 60 000 km og kommer ifølge den Internasjonale Jernbaneunionen UIC å øke til 100 000 km i 2028. Denne utviklingen kommer gradvis å øke presset også på de nordiske jernbanelandene. I det perspektivet får ikke Nord-Norge og Nordkalotten bli etterlatt i ei nasjonal og nordisk bakevje. Det skulle dessuten innebære en utfordring både nasjonalt, regionalt og i forlengningen en samfunnsøkonomisk "innlåsing".

Jeg vet ikke hvor mye kjennskap medlemmer i Askøy MDG måtte ha om samferdselsstruktur, avstander og utviklingspotensiale i Nord-Norge og på Nordkalotten. Men man kan alltid bli mer innsatt før man trekker konklusjoner i den ene aller andre retning.

Lokallag vil ha Nord-Norgebanen fjernet fra MDGs partiprogram

BKA: Nord-Norgebanen

Kommentarer: 1

Publisert 24 Mar 2021


av Gunnar A Kajander @ 30 Mar 2021 01:27 pm
Man får utgå fra at forslaget i utgangspunktet hadde liten mulighet for å vinne gjennomslag på MDGs landsmøte. Det ble hva jeg forstår ingen stor sak og forslaget falt. Å vite at man har MDG med seg i realiseringen av Nord-Norgebanen er viktig for en hel landsdel.
Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»