STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

FJs innspill til Stortingets Transportkomite om planleggingsmidler for Ålgårdbanen

FJ håper Transportkomitéen vil innstille på at en gjenåpning av Ålgårdbanen i Rogaland skal inngå i planarbeidet som Regjeringa foreslår på Jærbanen i 2021.

Vi håper Transportkomitéen vil innstille på at en gjenåpning av Ålgårdbanen i Rogaland skal inngå i planarbeidet som Regjeringa foreslår på Jærbanen i 2021.

Ålgårdbanen greiner av fra Jærbanen ved Ganddal. Skal banen kunne gjenåpnes for lokal persontrafikk er det nødvendig å utrede løsninger for en ny avgreining. Dette arbeidet bør påbegynnes i forbindelse med planarbeidet for dobbeltspor Skeiane-Ganddal-Nærbø.

 

Argumenter for gjenåpning:

• Eksisterende trasé.

• Moderat kostnad.

• Kan spare penger, areal og naboer ved en enklere oppgradering av parallell E39.

• Halvering av kollektiv reisetid Ålgård - Stavanger.

• Potensiale på 500.000 til 800.000 passasjerer per år med 30. min. rute.

• Bidra til nullvekstmål for personbiltrafikk i storbyområder.

• Klimamål.

• Gjesdal kommune har store arealer som kan bygges ut uten å komme i konflikt med jordvern.

• Jernbane er attraktivt, energioptimalt og ikke avhengig av å mellomlagre energien i batterier.

 

Vi viser til vårt felles brev med Naturvernforbundet Rogaland og Ålgårdbanens Venner 17.6.2020.

Vi viser også til at de berørte kommunene (bortsett fra Time) og Rogaland fylkeskommune som svar på Bane NORs høring i 2019 ønsket å opprettholde Ålgårdbanen og ikke fjerne muligheten for en framtidig gjenåpning.

 

Vi viser også til at SV nevner Ålgårdbanen i sitt alternative budsjett. AP og SP har begge foreslått 10 mill. ekstra til planlegging på Jærbanen.

Kommentarer: 0

Publisert 10 Dec 2020


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»