STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Vil ha nullutslipp fra alle tog innen 2030

Norske tog-sjef Øystein Risan vil i løpet av ti år bytte ut alt det gamle materiellet og ende opp med noen få togtyper.

Les mere (artikkelen er hentet fra Jernbanemagasinet nr 1/2020)->

Red. kommentar:

Vi konstaterer at kravet om nye lok på Nordlandsbanen for å erstatte de gamle Di4-lokene er satt på vent. Ingen produsenter av lok kom med tilbud til Norsk Bane. Dermed skal de gamle lokene revideres og forberedes for ERTMS og fortsatt i mange år være dragkraft i loktogene på Nordlandsbanen. Risan nevnte ingenting om omfanget av revisjonen for å kunne forlenge levetiden i overgangsperioden fram til neste generasjon (hybrid)lok kan tas i bruk i persontrafikken på de ikke elektrifiserte strekningene. Heller ikke nevnte han noe om muligheten for å leie inn egnede diesellok fra utlandet som med nødvendige modifikasjoner kan kjøre på norske spor. Det kan tyde på at andrehåndsmarkedet for diesellok i Europa(?) har gått tomt og at produsentene ikke er interessert i en så liten serie lok for leveranse til et forholdsvis marginalt og dessuten "krevende" jernbaneland som Norge om man ikke legger inn en "overpris". 

Risan bør i neste nummer av Jernbanemagasinet redegjøre for omfanget av revisjonen (ombyggingen), tilgangen på reservedeler og i hvor mange år man kan  forvente en forsvarlig driftssikkerhet også for de reviderte Di4-lokene. Noen grad av ambisjoner må finnes også for kvaliteten på persontrafikken med loktog på Nordlandsbanen. Dette er en sak å følge opp både for politikerne  i Nordland og Trøndelag for holde Stortinget "på sporet" når det gjelder loksituasjonen på vår lengste og mest ettersatte stambane. 

 

Kommentarer: 0

Publisert 04 Apr 2020


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»