STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Pressemelding: FRE16 - EN FEILINVESTERING

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag vedtatt en statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss (FRE16). For Jernbane mener dette prosjektet bør få rødt lys, mener leder Kjell Erik Onsrud.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag vedtatt en statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss (FRE16). For Jernbane mener dette prosjektet bør få rødt lys, mener leder Kjell Erik Onsrud.

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har sjøl satt rød anmerkning ved prosjektet i sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP). Det beror på at beregna netto samfunnsnytte er minus 21,7 milliarder kroner.

En E16 med fire felt vil øke biltrafikken inn/ut av Osloområdet i strid med Stortingets nullvekstmål. Ringeriksbanen er ikke planlagt for ordinær godstrafikk. E16 sammen med ny E18 vil gi massiv overføring av gods fra bane til veg. Krokskogtunnelen vurderes til å ha uoversiktlige og komplekse grunnforhold (grad 3 av 4, 4 er atomanlegg). Røysehalvøya er et historisk kulturlandskap med svært god jordkvalitet og høye avlinger. Våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden er gitt internasjonalt vern. Lagene med løsmasser i deltaet er dype. Her planlegges brufundamenter. Kostnadsøkning er sannsynlig.

Det bør være fullt mulig med en billigere oppgradering av E16 i hovedsak i eksisterende trasé, også til glede for dem som skal betale bompenger etterpå. I det transportfaglige miljøet er det enighet om at konseptvalget er den viktigste enkeltfaktoren for lønnsomhet og kostnader for store samferdselsprosjekter. For Ringeriksbanen er dette et svakt punkt. I 2012 underkjente Samferdselsdepartementet konseptvalgutredningen fra 2008. Seinere konseptvalg har gått på hastighet og antall spor, men ingen reelle trasevalg.

Ringeriksbanen sin rolle i et framtidig nasjonalt høgfartsnett er ikke politisk bestemt. For Jernbane mener vi trenger en konseptvalgutredning for høgfart i Norge slik at bitene kan falle riktig på plass. Krav om dette er nedfelt i NTP punkt 3.4.3 om at det vi bygger nå skal gjennomgås for å se om det kan passe inn i et framtidig høgfartsnett. Dette for å unngå feilinvesteringer og kostbare ombygginger i framtida. Nå må det følges opp.

- Spesielt i en situasjon med stor kostnadsvekst i anleggsbransjen og stor økonomisk usikkerhet skapt av koronasituasjonen, bør drift, vedlikehold og igangværende prosjekter prioriteres uttaler Kjell Erik Onsrud.

02 april 2020.

Kontakt for denne pressemeldingen: Kjell Erik Onsrud leder@jernbane.no

 

Kommentarer: 0

Publisert 03 Apr 2020


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»