STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Pressemelding: Jernbane er samfunnskritisk

For Jernbane vil sende en honnør til ansatte i jernbanen som nå står på for å få godstogene fram. De er med og sørger for livsnødvendige varer til oss alle. Takket være primærnæringa, industrien og logistikkbransjen kan vi fortsatt gå i butikkene og apotekene og kjøpe det vi trenger, understreker leder Kjell Erik Onsrud.

For Jernbane vil sende en honnør til ansatte i jernbanen som nå står på for å få godstogene fram. De er med og sørger for livsnødvendige varer til oss alle. Takket være primærnæringa, industrien og logistikkbransjen kan vi fortsatt gå i butikkene og apotekene og kjøpe det vi trenger, understreker leder Kjell Erik Onsrud.

Under Koronakrisa opplever jernbanen stor pågang for å frakte varene med tog. Bane NOR melder så langt om en økning på rundt 10 prosent og forespørsler fra nye kunder. Togene fylles opp.

Hovedfordelen med gods på bane er at tog kan frakte store mengder med forholdsvis liten innsats av ressurser. I tillegg til lavt energiforbruk per tonnkilometer, er det i disse tider et fortrinn at jernbanegods krever mindre personalinnsats. Et godstog erstatter om lag 24 trailere. Norge importerer også mye varer fra Europa. Stengte grenser påvirker godstogene i betydelig mindre grad enn vegtrafikken.

Lengden på godstog i Norge begrenses imidlertid av en dårlig utbygd infrastruktur. De gamle traséene er bratte, svingete og enkeltsporede. Korte møtespor setter grenser for hvor lange godstog som kan komme forbi hverandre. Noen ganger er ventetidene på møtende tog lange. I desember 2018 ble det også lagt ned godstog tilsvarende 36.600 lange lastebiltransporter per år på grunn av sviktende lønnsomhet og skarp konkurranse fra stadig billigere vegtransport.

Dersom det kommer på spissen mener For Jernbane at jernbanepersonell må betegnes som kritisk personell og få tilgang til barnepass. Drift, beredskap, feilretting, forebygging, vedlikehold og fornyelser må prioriteres foran nybygging.

Jernbanedirektoratet har meldt at prosessene med konkurranseutsetting går videre. Med hjemmekontor kan det fort bli en dårligere prosess. Ute i sporet kan jobben i hvert fall ikke gjøres fra hjemmekontoret. De som har drift, beredskap og vedlikehold på jernbanelinjene bør ikke påføres den ekstra usikkerheten som konkurranseutsetting medfører. Den prosessen bør regjeringa etter vårt skjønn legge på is. Det er ikke noe bredt flertall som står bak Jernbanereformen.

Fra mange hjemmekontor jobbes det nå med ny nasjonal transportplan. Jernbanegods trenger bedre rammebetingelser om den skal overleve og videreutvikles. Den politiske målsettinga om å overføre godstransporter lenger enn 300 km til bane og sjø må opprettholdes. Regjeringa må oppfylle sin godspakke. Baneavgiften, som Solbergregjeringa innførte, bør enten avvikles eller at det innføres tilsvarende avgiftsøkning for lastebil. Det vil være nødvendig med tilskudd til godstogene også etter 2021. Det bør også vurderes å gi godstog forkjørsrett i forhold til persontog i noen tilfeller, sier Kjell Erik Onsrud.

Kommentarer: 0

Publisert 23 Mar 2020


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»